Food Processing Forum 26 กันยายน 2560

Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum จังหวัดระยอง 8 สิงหาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดปราจีนบุรี 24 พฤษภาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดระยอง 7 มีนาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดสมุทรสาคร 7 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัปดาห์ความปลอดภัย

บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานสัมมนา บริษัทไฟเบอร์เทค จำกัด

บริษัทวอเตอร์ทรีท จำกัด

งาน Oil & Gas Survey