อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561

บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จัดอบรมดับเพลิงขั … Readmore

บรรยากาศกิจกรรมภายในบู๊ทงาน Food Pick Asia 2018

บรรยากาศกิจกรรมภายในบู๊ท YONGHONG ในงาน PUMPS & VALVES ASIA 2018

Food Processing Forum 26 กันยายน 2560

Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum จังหวัดระยอง 8 สิงหาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดปราจีนบุรี 24 พฤษภาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดระยอง 7 มีนาคม 2560

งานสัมมนา จังหวัดสมุทรสาคร 7 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัปดาห์ความปลอดภัย

บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด