Categories

INTERSIGMA

  • ปั๊มน้ำ Intersigma L-V Series

    Intersigma V-L Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่ง (เครื่องสูบน้ำ) แบบหลายใบพัด สำหรับน้ำสะอาดไม่มีเศษตะกอนเหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำ ที่มีระยะทางและแรง ดันค่อนข้างสูง ทนอุณหภูมิน้ำได้ 80 องศา เหมาะกับอาคารสูงใหญ่, โรงงานอุตสาหกรรม, งานดับเพลิง, งานเกษตร, งานชลประทานสปริงเกอร์

  • ปั๊มน้ำ Intersigma SVD Series

    Intersigma SVD Series ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายใบพัด Intersigma SVD Series เป็น ปั๊มน้ำคุณภาพที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับงานหมุนเวียนน้ำในระบบเครื่องทำความ ร้อน และเครื่องทำความเย็น เหมาะกับงานจ่ายน้ำแรงดันขึ้นที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ