Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Categories

รอกสลิงไฟฟ้าฮุนได

  • รอกสลิงไฟฟ้า Hyundai HN Series

    รอกสลิงไฟฟ้าฮุนได (Hyundai Electric Wire Rope)  4 ทิศทาง แบบรางเดี่ยว สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศเกาหลี มีให้เลือกหลายรุ่น ได้แก่ HN1-L6, HN1-L12, HN1-H6, HN1-H12, HN2-L6, HN2-L12, HN2-H6, HN2-H12, HN3-L6, HN3-L12, HN3-H6, HN3-H12, HN5-L6, HN5-L12, HN5-H6, HN5-H12, HN7.5-L12, HN7.5-H12, HN10-L12, HN10-L12, HN15-H12, HN15-H12, HN20-L12 และ HN20-H12 มีกำลังยกให้เลือกตั้งแต่ 1 – 20 ตัน

  • รอกสลิงไฟฟ้า Hyundai HB Series

    รอกสลิงไฟฟ้าฮุนได (Hyundai Electric Wire Rope) แบบ 2 ทิศทาง รอกสลิงไฟฟ้า Hyundai สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลี มีให้ขนาดกำลังยกให้เลือกตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 7.5 ตัน สำหรับไฟ 380 V มีจำหน่ายทั้งหมด 18 รุ่น ได้แก่รุ่น HB1-L6, HB1-L12, HB1-H6, HB1-H12, HB2-L6, HB2-L12, HB2-H6, HB2-H12, HB3-L6, HB3-L12, HB3-H6, HB3-H12, HB5-L6, HB5-L12, HB5-H6, HB5-H12, HB7.5-L12 และรุ่น HB7.5-H12