มอเตอร์

 • มอเตอร์ลม Gast 16AM Series

  Gast 16AM Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น มอเตอร์ลม Gast 16AM Series มีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ 16AM-FCC-1, 16AM-FRV-2, 16AM-FCW-28 และรุ่น 16AM-FRV-13

 • มอเตอร์ลม Gast 1AM-1UP Series

  Gast 1AM-1UP Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น สำหรับ Gast 1AM-14UP Series มีทั้งหมด 8 รุ่น ได้แก่ 1AM-NCC-12, 1AM-NCW-14, 1AM-NRV-39A, 1AM-NRV-63A, 1UP-NCC-1A, 1UP-NCW-2A, 1UP-NRV-3A และ 1UP-NRV-10 ขนาดมอเตอร์ 0.45 แรงม้า (HP)

 • มอเตอร์ลม Gast 2AM Series

  Gast 1AM-1UP Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น สำหรับ Gast 1AM-14UP Series มีทั้งหมด 8 รุ่น ได้แก่ 1AM-NCC-12, 1AM-NCW-14, 1AM-NRV-39A, 1AM-NRV-63A, 1UP-NCC-1A, 1UP-NCW-2A, 1UP-NRV-3A และ 1UP-NRV-10 ขนาดมอเตอร์ 0.45 แรงม้า (HP)

 • มอเตอร์ลม Gast 4AM Series

  Gast 4AM Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น Gast 4AM Series มีทั้งหมด 9 รุ่น ได้แก่รุ่น 4AM-FRV-24, 4AM-FRV-13C, 4AM-FRV-63A, 4AM-NRV-22B, 4AM-NRV-54A, 4AM-NRV-50C, 4AM-NRV-70C, 4AM-ARV-119 และรุ่น 4AM-ARV-120 ขนาดมอเตอร์ 1.70 แรงม้า (HP)

 • มอเตอร์ลม Gast 6AM Series

  Gast 6AM Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น Gast 6AM Series มีทั้งหมด 7 รุ่น ได้แก่รุ่น 6AM-FRV-5A, 6AM-FRV-23A, 6AM-NRV-7A, 6AM-NRV-11A, 6AM-NRV-22A, 6AM-ARV-54 และรุ่น AM-ARV-55

 • มอเตอร์ลม Gast 8AM Series

  Gast 8AM Series มอเตอร์ลม (Air Motor) เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด อาทิเช่น งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกวนสี กวนทินเนอร์ เป็นต้น Gast 8AM Series มีทั้งหมด 9 รุ่น ได้แก่รุ่น 8AM-FRV-2B, 8AM-FRV-30A, 8AM-NRV-5B, 8AM-NRV-42A, 8AM-NRV-28A, 8AM-NRV-32A, 8AM-ARV-70 และรุ่น 8AM-ARV-71

 • มอเตอร์เกียร์ Cucchi N Series

  มอเตอร์เกียร์ Cucchi N Series (Gear metering pumps) สินค้าคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศอิติลี มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ได้แก่ NAX 2,5, NAX 3,5, NAX 10, NAX 14, NBX 24, NCX 41, NDX 68, NDX 100, NDX 136, NEX 200, NEX 300, NEX 400, NEX 750 และรุ่น NFX 1000

 • มอเตอร์เกียร์ลม Gast 1AM-1UP Series

  Gast 1AM-1UP Series มอเตอร์เกียร์ลม (Air-Powered Gearmotors) สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับงานต่างๆที่ไม่ต้องการ ให้เกิดประกายไฟจากไฟฟ้า หรือการทำงานที่ต้องการป้องกันการระเบิด สามารถทำงานต่อเนื่องยาวนาน ชั่วโมงการทำงานมากกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขจัดปัญหามอเตอร์ไหม้ สามารถปรับรอบการทำงานของ มอเตอร์ลม ด้วยการเพิ่มหรือลดแรงดันลม เนื่องจากใช้ลมในการขับเคลื่อนมอเตอร์จึงทำให้ มอเตอร์ลม สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ ทนอุณหภมิได้สูงถึง  250° F (120° C) ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการปรับความเร็วรอบของ มอเตอร์ลม ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการจุดระเบิดจากไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ งานที่ใช้ เช่น งานอาหาร , งานกวนสีต่างๆ , งานกวนทินเนอร์ และงานกวนอื่นๆ

 • มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi SB-JR Series (80M ~ 132M)

  มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi SB-JR Series (80M ~ 132M) นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นมอเตอร์ชนิดไม่หุ้มมิด 1450 รอบ แรงดันไฟฟ้า 220/380V ชนิดไฟ 3 สาย (2 Pole, 4 Pole และ 6 Pole) มีขนาดตั้งแต่ 1/2 HP – 10 HP

 • มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi SC-QR Series

  SUPER LINE K SERIES SIGLE PHASE INDUCTION MONTOR

  มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SC-KR ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส แรงดันไฟ 220V 4P มีแรงม้า 3 ขนาดให้เลือกดังนี้ 1/4 HP, 1/3 HP,และ 1/2 HP เหมาะสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรประเภท ที่ต้องการกำลังแรง Torque ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ปั๊มลม


 • มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi SCL-QR Series

  SUPER LINE Q SERIES SIGLE PHASE INDUCTION MONTOR

  มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SCL-QR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียว แรงดันไฟ 220 V. 4P แบบคาปาซิสเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor Motor)  มีแรงม้า 7 ขนาดให้เลือก ดังนี้ 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, และ 10HP

 • มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi SF-J Series (160M ~ 250M)

  มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) SF-J (160M ~ 250M Horizontal Type) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ชนิดหุ้มมิด 1450 รอบ (4P) และชนิดรอบเร็ว 2890 รอบ (2P) แรงดันไฟ 380 V. มีจำหน่ายทั้งหมด 8 รุ่นด้วยกัน คือรุ่น 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 225S, 250S และรุ่น 250M ขนาดแรงม้าต่ำสุดตั้งแต่ 15 HP และสูงสุดที่ 120 HP