เข้าร่วมสัมมนา กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

เข้าร่วมสัมมนา กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนา “กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0” จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้หม้อน้ำ ปั๊ม และวาล์ว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งได้มีการจัดให้มีการบรรยายในหลากหลายหัวข้อ อาทิ “Safety Application การตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย” “Digital for Asset Reliability” และ “SMART BOILER” เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านหม้อแรงดันไอน้ำอุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง

86414797 2481975745464835 8169838111291867136 n

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม