โบลเวอร์ เหมือนกัน แต่ใช้ใน หน้างานต่างกันนะ

ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน นอกจากจะผลิตสินค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องการ การผลิตที่รวดเร็ว และจำนวนผลผลิตที่มีปริมาณเพียงพอต่อความความต้องการ จึงต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม มาใช้เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการ ตามเหตุและปัจจัยของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ โบลเวอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนำไปใช้ในในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่โบลเวอร์  ก็ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว หากยังมี ความหลากหลาย เพื่อเลือกนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการอีกด้วย วันนี้ จึงขอเสนอ บทความ โบลเวอร์ เหมือนกัน แต่ใช้ใน หน้างานต่างกันนะ มาฝากกันค่ะ

โบลเวอร์ คืออะไร

โบลเวอร์ หรือ Blower เป็นอุปกรณ์ที่ ทางสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศญี่ปุ่น JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (JSME) ได้กำหนดไว้ว่า อุปกรณ์ที่ทำงาน ในความดันที่มากกว่า 1 เมตรน้ำ จนถึง 10 เมตรน้ำ ให้เรียกว่าโบลเวอร์ เพราะในหลาย ๆ ครั้งมักจะเข้าใจผิดว่า เป็นพัดลม หรือ FAN เลยจึงแยก 2 อุปกรณ์นี้ ด้วยความลึกของเมตรน้ำ โบลเวอร์ มีหน้าที่ สร้างแรงดันลม ให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและทิศทางที่ต้องการ หากต้องการอุปกรณ์ที่ลึกมากกว่า 10 เมตรน้ำ จะรียกว่า แอร์คอมเพรสเซอร์

ความแตกต่างของ โบลเวอร์ แต่ละประเภท

การเลือกนำ โบลเวอร์ มาใช้งานโดยส่วนใหญ่ นำมาเพื่อใช้ในงานเติมอากาศ โดยการเติมอากาศในแต่ละประเภทของ โบลเวอร์ ก็มีจุดประสงค์และจุดเด่นที่ต่างกัน ตามแต่หน้างาน ดังต่อไปนี้ 1. ปั๊มลม หรือ AIR Blower เป็นโบลเวอร์เป็นประเภทที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 10 -250 ลิตร /นาที โดยหลักการทำงานของโบลเวอร์ประเภทนี้ อยู่ด้วยกัน 2 แบบได้แก่
  • แบบ Double Diaphragm เป็นหลักการเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแรงลม สามารถดูดอากาศและเป่าอากาศได้ในเวลาเดียวกัน สามารถผลิตแรงลมได้สูงสุดไม่เกิน 200 ลิตรนาที ยกตัวอย่างเช่น – เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series เครื่องเติมอากาศนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เสียงเงียบ ประหยัดไฟ ตัวเครื่องทำมาจาก อลูมิเนียม – เครื่องเติมอากาศ SATO เครื่องเติมอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน สามารถทำงานได้ 24 ชม. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรุ่นที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 250 – 500 ลิตร
  • แบบ Rotary Vane Type เป็นหลักการทำงานแบบการหมุนพัด เพื่อผลิตลมออกมาได้สูงสุดไม่เกิน 4200 ลิตร /นาที และมีความเร็วรอบที่ตำกว่า แบบ Root Blower ยกตัวอย่างเช่น – เครื่องเติมอากาศ SANCO BRF/BRH Series เครื่องเติมอากาศระบบทำงานแบบใบพัดโรตารี  จำนวนถึง 4 ใบพัด เสียงเบา ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน สำหรับการเติมอากาศในบ่อปลาในที่พักอาศัย หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 5 เมตรน้ำ
2.รูทโบลเวอร์ หรือ Roots Blower เป็นโบลเวอร์ที่มีโครงสร้าง ทั้งทางดูดและเป่าอากาศ ที่สามารถให้ปริมาณลมได้อย่างคงที่ และผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 400 -20,000 ลิตร/นาที ยกตัวอย่างเช่น
  • เครื่องเติมอากาศ SANCO SCB Series เครื่องเติมอากาศทรงนอน ที่มีหลักการทำงานแบบสายพาน มีแรงลมที่สะอาด ปราศจากละอองน้ำมัน – โบลเวอร์นี้ เหมาะสำหรับหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบสุขาภิบาล ฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ หรือระบบที่ต้องการ การเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุด้วยการเป่าลม หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 8 เมตรน้ำ
  • เครื่องเติมอากาศ SANCO SCD  Series เครื่องเติมอากาศทรงตั้ง มีเสียงรบกวน ต่ำกว่ารูทโบลเวอร์ โดยทั่วไป การสั่นสะเทือนต่ำ  ประหยัดไฟ โบลเวอร์ นี้ เหมาะสำหรับหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัด หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 6 เมตรน้ำ
3.ริงโบลเวอร์ หรือ Ring Blowercolor เป็นโบลเวอร์ประเภทอาศัยหลักการแบบหมุนใบพัด ในลักษณะหมุนเหวี่ยงเข้าสู่ศูนย์กลาง ยกตัวอย่างเช่น
  • ริงโบลเวอร์ SANCO SC Series  เป็นเครื่องเติมอากาศที่มีจุดเด่น ตรงที่มี Thermal Protection เป็นอุปกรณ์ที่ตัดการทำงานของเครื่องทันที ที่มีความร้อนเกิน สามารถใช้ในงานดูดและเป่าอากาศได้ – โบลเวอร์ หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน เติมอากาศเข้าระบบต่างๆ เช่น งานทันตกรรม งานลำเลียงวัตถุต่าง ๆและนี่ก็คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับโบลเวอร์ ที่เราได้นำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้อ่าน เพื่อเป็นหลักการและปัจจัย ในการเลือกซื้อ โบลเวอร์ได้อย่างตรงกับ ความต้องการกันนะคะ นอกจากนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด  จัดจำหน่าย สินค้าปั๊มน้ำและระบบบัดน้ำเสีย มากมายหลากหลายประเภท อาทิปั๊มน้ำหอยโข่ง MARTRA,INTERSIGMA,MARELLI และ VOLUTE ปั๊มน้ำแบบจุ่ม KIRA และ TSURUMI ท่านสามารถคลิกที่ลิ้งค์ เพื่อดูรายละเอียดสินค้าได้เลยค่ะ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม