7 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกปั๊มน้ำ

เมื่อเราต้องการเลือกปั๊มน้ำมาใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือเลือกดูจากออะไรเป็นอันดับแรก เราจึงได้ทำการสรุปเป็นหัวข้อหลัก ๆ ในการเลือกปั๊มน้ำอย่างถูกต้อง โดยสามารถนำมาใช้ในเลือกได้ทั้งกับ ปั๊มน้ำดี และ ปั๊มน้ำเสีย สามารถแบ่งออกเป็น 7 ข้อดังนี้

1. ชนิดของเหลวที่เราต้องการใช้สูบ: โดยทั่วไปในบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะใช้งานปั๊มในการสูบน้ำประปาหรือน้ำสะอาดเพียงเท่านั้น แต่ในระบบงานอุตสาหกรรมปั๊มน้ำไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การสูบน้ำประปาเหมือนกับในบ้านเรือน ดังนั้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แหล่งมักจะมีของเหลวที่มีลักษณะหนืด ข้น มีตะกอนหรือสารเคมีเจือปน ที่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำในการสูบจ่ายที่ต่างออกไป การเลือกซื้อปั๊มน้ำจึงจำเป็นต้องทราบชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบว่ามีลักษณะอย่างไร มีความหนืดหรือความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน และควรใช้ปั๊มน้ำชนิดไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด จึงค่อยเลือกซื้อมาใช้งานให้ตรงประเภท 

  • ยกตัวอย่างเช่น น้ำประปา (น้ำสะอาด), น้ำเสียที่มีตะกอนเจือปน

2. ปริมาตรน้ำที่ต้องการใช้งาน: อัตราการสูบขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท ว่าต้องใช้แรงในการสูบมากน้อยแตกต่างกันออกไป เมื่อเราเลือกการใช้ระบบการสูบที่ถูกต้องจะส่งผลทำให้เรื่องของการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม

  • ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลักษณะงานเราใช้แรงสูบที่น้อย แต่เลือกปั๊มที่แรงสูบเยอะ จะส่งผลให้ระบบไฟฟ้ากินไฟมากเกินไป

3. แรงดันที่ต้องการใช้งาน: ปั๊มน้ำนั้นสามารถส่งน้ำได้สูงสุดขึ้นไปแนวดิ่ง แต่ในความจริงจะมี Head ที่สูญเสียไปในระบบไป ทำให้ปั๊มไม่สามารถส่งน้ำได้สูงถึงได้ เนื่องจากแรงเสียดทานจากพื้นผิวท่อ แรงเสียดทานจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบท่อ

  • ยกตัวอย่างเช่น ข้อต่อ ข้องอ วาล์วต่าง ๆ เมื่อท่อยิ่งยาวหรืออุปกรณ์ในระบบท่อยิ่งมาก ส่วนข้อต่อเยอะ การหักหมุนมาก ยิ่งสูญเสีย Head มากขึ้น

4. ชนิดของไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์: ก่อนการเลือกใช้งานควรดูระบบไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ว่าเป็นระบบแบบไหน สามารถรองรับกับตัวปั๊มที่เราจะเลือกใช้หรือไม่ ถ้าเกิดว่าตัวปั๊มที่จะใช้มีระบบไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าระบบปกติที่มีอยู่ อาจจะต้องสร้างระบบไฟฟ้าใหม่เพื่อให้รับรองมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นได้ ส่งผลทำให้ปั๊มสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องขัดคล่อง

5. อุณหภูมิของเหลว: ของเหลวที่เราต้องสูบเพื่อเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น อาจจะมีตะกอนหรือไม่มีตะกอนเจือปน แต่เราต้องดูอุณหภูมิของเหลวร่วมด้วย เนื่องจากเวลาน้ำไหลผ่านส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ ถ้าอุณหภูมิมีความที่สูงเกินไปจะส่งทำให้ระบบภายในเกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ อาจจะเป็นปัญหาที่ระบบปั๊มหยุดทำงานได้ด้วย

6. ระดับน้ำทางด้านดูด-ด้านจ่าย: โดยด้านดูดเป็นระดับที่สูงกว่าปั๊ม และด้านจ่ายต่ำกว่าปั๊ม เพื่อให้การสูบน้ำนั้นง่ายและราบรื่นไม่ติดขัด การที่น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำตามระบบแรงโน้มถ่วง จะทำให้ปั๊มน้ำสามารถทำง่ายได้ต่อเนื่อง ไร้ปัญหาการที่น้ำย้อนกลับ (ถึงแม้จะมีวาล์วกันย้อนกลับแล้ว) ก็สามารถเกิดปัญหานี้ได้ แต้ถ้าหากทำแบบข้างต้นก็จะลดการเกิดปัญหาได้มากขึ้น

7. สถานที่ติดตั้ง: เมื่อเราจะติดตั้งปั๊มน้ำเราควรจะดูสถานที่ว่าอยู่ในสถานที่ล่ม หรือ สถานที่กลางแจ้ง เนื่องจากถ้าอยู่บริเวณกลางแจ้งจะได้ความร้อนที่มากกว่า จากแสงอาทิตย์ร่วมด้วยทำให้ต้องตรวจสอบดูว่าปั๊มน้ำแบบไหน สามารถรองรับหรือทนต่อความร้อนของอุณหภูมิโดยรอบที่สูงได้ และถ้าบริเวณในที่ล่มก็ต้องดูว่าสถานที่แคบไปรึเปล่า สามารถถ่ายเทอากาศได้ไหม อยู่บริเวณจุดที่อบเกินไป ส่งผลทำให้มีอุณหภูมิมากไปและระบบจะหยุดทำงานในที่สุด

  • ยกตัวอย่างเช่น บริเวณกลางแจ้ง, ในอาคารที่พักอาศัย, คอนโดมิเนียม, บ้านเรือน

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ : YONGHONG

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม