ชนิดของปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pump)

ชนิดของปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pump)

ปั๊มน้ำหอยโข่ง หรือปั๊มน้ำแรงเหวี่ยง ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสูบน้ำที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump) สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

  1. ปั๊มน้ำหอยโข่ง Volute Type เป็นปั๊มที่ของเหลวสามารถไหลเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของใบพัดที่มีทิศทางขนานกันกับแกนของเพลา แล้วไหลออก ทำมุมอยู่ที่ 90 องศากับทิศทางที่ไหลเข้ามา ส่วนช่องของทางเดินของของเหลวจากลิ้นของตัวปั๊มมีพื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้นตามความยาวของเส้นรอบวงในทิศทางการหมุนของใบพัด บางแบบมีการเพิ่มช่องทางเดินมากขึ้น เพื่อจะช่วยให้แรงกดบนเพลาของปั๊มมีความสมดุลดีขึ้น

ปั๊มน้ำหอยโข่งVolute ที่ตัวปั๊มมีช่องทางเดินของของเหลวเพียงช่องเดียว

ปั๊มน้ำหอยโข่งVolute ที่ตัวปั๊มมีช่องทางเดินของของเหลวเพียงช่องเดียว

2. ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบมีครีบผันน้ำ (Diffuser Type) เป็นปั๊มที่มีลักษณะของใบพัดและรูปร่างภายนอกของตัวปั๊ม(Casing) เหมือนกับแบบ Volute Type ทุกอย่าง แต่จะมีความแตกต่างกันเพียงแค่ภายในจะมีครีบผันน้ำ (Guide Vanes) ตัวของครีบที่ติดกับตัวปั๊มจะช่วยให้ของเหลวที่ถูกผลักดันออกมา ไปในทิศทางของช่องทางเดินที่เป็นตัวโค้งได้ดีมากขึ้นและทำให้มีการสูญเสียพลังงานที่น้อยลง

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบมีครีบผันน้ำ (Diffuser Type)

3. ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type) หรือเรียกกันว่า Vortex , Periphery หรือ Regenerative Turbine มีลักษณะคือใบพัดจะเป็นแผ่นแบบกลมมีความหนา ครีบของใบพัดเกิดจากการเซาะร่องบนขอบของแผ่นใบพัด ทำให้เกิดเป็นแผ่นครีบแคบๆ และสั้นในแนวรัศมี (Radial Direction) ในขณะที่ของเหลวไหลเข้ามาจากทางดูดสู่ช่องว่างระหว่างครีบของใบพัด จะถูกเหวี่ยงออกด้วยแรงหนีศูนย์กลาง แต่ด้วยที่ผนังของตัวปั๊มถูกปิดกั้นอยู่ ของเหลวดังกล่าวก็จะวิ่งย้อนกลับมาที่ช่องว่างระหว่างใบพัดและถูกเหวี่ยงออกไปอีกครั้ง พลังงานที่ของเหลวได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ของเหลววิ่งเข้าสู่ช่องว่างระหว่างครีบของใบพัดและถูกเหวี่ยงออกไป

ปั๊มหอยโข่งแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type)

4. ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Vertical Turbine (Vertical  Turbine Type) หรือเรียกว่าปั๊มน้ำบาดาล (Deep Well หรือ Deep Well Turbine Pump ) มีใบพัดที่เป็นแบบ Radial Flow หรือ Mixed Flow ส่วนประกอบของปั๊มประกอบไปด้วยท่อทรงกระบอกเพื่อให้สามารถบรรจุในท่อบ่อน้ำบาดาลได้ ส่วนใหญ่แล้วบ่อน้ำบาดาลจะมีระดับที่ลึกมาก จำเป็นต้องออกแบบมาเพื่อให้ใบพัดและตัวของปั๊มสามารถต่อเข้าด้วยกันหลายชุด ต่อเข้าด้วยกันได้เป็นชั้นๆ โดยอาศัยเพลาหมุนใบพัดท่อนเดียวกัน เรือนปั๊ม(Casing)ก็ต้องดัดแปลงให้รับน้ำจากใบพัดแล้วส่งขึ้นไปสู่ทางดูดของใบพัดตัวบนได้  และเนื่องจากลักษณะของเรือนปั๊มแตกต่างจากแบบหอยโข่ง (Volute)

5. ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Mixed Flow คือแบบหอยโข่ง (Volute) และแบบมีครีบผันน้ำ (Diffuser) ทำหน้าที่รวบรวมหรือผันของเหลวที่ไหลออกมากจากใบพัดไปสู่ช่องทางการจ่ายใบพัดที่ใช้กับปั๊มทั้งสองแบบ โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น Radial Flow คือของเหลวจะไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางของใบพัดในแนวขนานกันกับเพลา แล้วไหลออกด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

Mixed flow 1

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Mixed Flow

6. ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบ Axial Flow เป็นแบบ Axial Flow ที่ของเหลวไหลเข้าและไหลออกจากใบพัดในทิศทางขนานกันกับแกนของเพลา แรงที่เพิ่มพลังงานให้กับของเหลวจะเป็นแรงที่ผลักดันไปในทิศทางของการไหลเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่มีแรงเหวี่ยงศูนย์กลาง

Axial flow 1

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Axial Flow

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Hotcall : 088-008-2293
Call : 02-618-3000 , 02-036-3000
yonghong

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม