เลือก เครนเหนือศีรษะ เลือกอย่างไรดีนะ

เครนเหนือศีรษะ หรือ Over Head Crane เป็นเครนที่มีโครงสร้างซึ่งใช้งานร่วมกันกับรอกโซ่ไฟฟ้าหรือรอกสลิงไฟฟ้า ที่มีลักษณะการวิ่งของคานตามแนวนอนไปตามรางที่วิ่งแยกออกจากกัน นิยมนำไปใช้ติดตั้ง ในอาคารโรงงาน วิธีเลือก เครนเหนือศีรษะ ให้ตรงกับความต้องการ

                สำหรับการใช้งานเครนและรอก สามารถอ้างอิงมาตรฐานการใช้งานของยุโรป (FEM) หรือ อเมริกา (ISO) เพราะมาตรฐานทั้งสองนี้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานในการกำหนดค่า ความปลอดภัยต่างๆ และมาตรฐาน FEM ยังเป็นมาตรฐาน ซึ่งกำหนดอายุการใช้งานที่ปลอดภัยของเครื่องจักรเอาไว้อีกด้วย

การเลือกเครนเหนือศีรษะตาม สภาวะการใช้งาน

  • การใช้งาน เบา (Light) คือ การใช้งานในลักษณะที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย
  • การใช้งานปานกลาง (Medium) คือ การใช้งานในลักษณะปานกลาง
  • การใช้งานหนัก (Heavy) คือ การใช้งานในลักษณะความถี่เต็มอัตรา
  • การใช้งานหนักมาก (Very Heavy) คือ การใช้งานในลักษณะต่อเนื่องตลอดเวลา

โดยทั้งนี้ การเลือกใช้ เครนเหนือศีรษะ จะต้องอยู่ในมาตรฐาน FEM 9.5 11 และมาตรฐาน ISO ที่กำหนดอายุการใช้งานของรอกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครน

ทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด รับออกแบบและสร้าง เครนโครงสร้าง เครนสำเร็จ ตรวจและอบรมประจำปี รวมทั้งจัดจำหน่าย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า กว้านสลิงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ช่วยยกแบบครบวงจร

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2300


yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม