โบลเวอร์ เหมือนกัน แต่ใช้ใน หน้างานต่างกันนะ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

โบลเวอร์ เหมือนกัน แต่ใช้ใน หน้างานต่างกันนะ

[/vc_column_text][vc_column_text]ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน นอกจากจะผลิตสินค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องการ การผลิตที่รวดเร็ว และจำนวนผลผลิตที่มีปริมาณเพียงพอต่อความความต้องการ จึงต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม มาใช้เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการ ตามเหตุและปัจจัยของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ โบลเวอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนำไปใช้ในในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่โบลเวอร์  ก็ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว หากยังมี ความหลากหลาย เพื่อเลือกนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการอีกด้วย วันนี้ จึงขอเสนอ บทความ โบลเวอร์ เหมือนกัน แต่ใช้ใน หน้างานต่างกันนะ มาฝากกันค่ะ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

โบลเวอร์ คืออะไร

[/vc_column_text][vc_column_text] โบลเวอร์ หรือ Blower เป็นอุปกรณ์ที่ ทางสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศญี่ปุ่น JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (JSME) ได้กำหนดไว้ว่า อุปกรณ์ที่ทำงาน ในความดันที่มากกว่า 1 เมตรน้ำ จนถึง 10 เมตรน้ำ ให้เรียกว่าโบลเวอร์ เพราะในหลาย ๆ ครั้งมักจะเข้าใจผิดว่า เป็นพัดลม หรือ FAN เลยจึงแยก 2 อุปกรณ์นี้ ด้วยความลึกของเมตรน้ำ โบลเวอร์ มีหน้าที่ สร้างแรงดันลม ให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและทิศทางที่ต้องการ หากต้องการอุปกรณ์ที่ลึกมากกว่า 10 เมตรน้ำ จะรียกว่า แอร์คอมเพรสเซอร์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ความแตกต่างของ โบลเวอร์ แต่ละประเภท

[/vc_column_text][vc_column_text]การเลือกนำ โบลเวอร์ มาใช้งานโดยส่วนใหญ่ นำมาเพื่อใช้ในงานเติมอากาศ โดยการเติมอากาศในแต่ละประเภทของ โบลเวอร์ ก็มีจุดประสงค์และจุดเด่นที่ต่างกัน ตามแต่หน้างาน ดังต่อไปนี้[/vc_column_text][vc_column_text]1. ปั๊มลม หรือ AIR Blower เป็นโบลเวอร์เป็นประเภทที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 10 -250 ลิตร /นาที โดยหลักการทำงานของโบลเวอร์ประเภทนี้ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบได้แก่

  • แบบ Double Diaphragm เป็นหลักการเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแรงลม สามารถดูดอากาศและเป่าอากาศได้ในเวลาเดียวกัน สามารถผลิตแรงลมได้สูงสุดไม่เกิน 200 ลิตรนาที ยกตัวอย่างเช่น

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series  เครื่องเติมอากาศนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เสียงเงียบ ประหยัดไฟ ตัวเครื่องทำมาจาก อลูมิเนียม (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสเปค)

เครื่องเติมอากาศ SATO เครื่องเติมอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน สามารถทำงานได้ 24 ชม. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรุ่นที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 250 -500 ลิตร (สามารถเข้าไปอ่านบทความ เกี่ยวกับ เครื่องเติมอากาศ SATO โดยคลิกที่นี่)

โบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน ที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง หรืองานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 2 เมตรน้ำ

  • แบบ Rotary Vane Type เป็นหลักการทำงานแบบการหมุนพัด เพื่อผลิตลมออกมาได้สูงสุดไม่เกิน 4200 ลิตร /นาที และมีความเร็วรอบที่ตำกว่า แบบ Root Blower ยกตัวอย่างเช่น

เครื่องเติมอากาศ SANCO BRF/BRH Series เครื่องเติมอากาศระบบทำงานแบบใบพัดโรตารี  จำนวนถึง 4 ใบพัด เสียงเบา ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสเปค)

โบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน สำหรับการเติมอากาศในบ่อปลาในที่พักอาศัย หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 5 เมตรน้ำ[/vc_column_text][vc_column_text]2.รูทโบลเวอร์ หรือ Roots Blower เป็น โบลเวอร์ที่มีโครงสร้าง ทั้งทางดูดและเป่าอากาศ ที่สามารถให้ปริมาณลมได้อย่างคงที่ และผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 400 -20,000 ลิตร/นาที ยกตัวอย่างเช่น

เครื่องเติมอากาศ SANCO SCB Series เครื่องเติมอากาศทรงนอน ที่มีหลักการทำงานแบบสายพาน มีแรงลมที่สะอาด ปราศจากละอองน้ำมัน (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสเปค)

โบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบสุขาภิบาล ฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ หรือระบบที่ต้องการ การเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุด้วยการเป่าลม หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 8 เมตรน้ำ

เครื่องเติมอากาศ SANCO SCD  Series เครื่องเติมอากาศทรงตั้ง มีเสียงรบกวน ต่ำกว่ารูทโบลเวอร์ โดยทั่วไป การสั่นสะเทือนต่ำ  ประหยัดไฟ (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสเปค)

โบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัด หรือหน้างานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลม ไม่เกิน 6 เมตรน้ำ[/vc_column_text][vc_column_text]3.ริงโบลเวอร์ หรือ Ring Blower เป็นโบลเวอร์ประเภทอาศัยหลักการแบบหมุนใบพัด ในลักษณะหมุนเหวี่ยงเข้าสู่ศูนย์กลาง ยกตัวอย่างเช่น

ริงโบลเวอร์ SANCO SC Series เป็นเครื่องเติมอากาศที่มีจุดเด่น ตรงที่มี Thermal Protection เป็นอุปกรณ์ที่ตัดการทำงานของเครื่องทันที ที่มีความร้อนเกิน สามารถใช้ในงานดูดและเป่าอากาศได้ (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสเปค)

โบลเวอร์หลักการนี้ เหมาะสำหรับหน้างาน เติมอากาศเข้าระบบต่างๆ เช่น งานทันตกรรม งานลำเลียงวัตถุต่างๆ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]และนี้ ก็คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับ โบลเวอร์ ที่เราได้นำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้อ่าน เพื่อเป็นหลักการและปัจจัย ในการเลือกซื้อ โบลเวอร์ ได้อย่างตรงกับ ความต้องการกันนะคะ

[/vc_column_text][vc_column_text]นอกจากนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด  จัดจำหน่าย สินค้าปั๊มน้ำและระบบบัดน้ำเสีย มากมายหลากหลายประเภท อาทิปั๊มน้ำหอยโข่ง MARTRA,INTERSIGMA,MARELLI และ VOLUTE ปั๊มน้ำแบบจุ่ม KIRA และ TSURUMIท่านสามารถคลิกที่ลิ้งค์ เพื่อดูรายละเอียดสินค้าได้เลยค่ะ

สนใจ ติดต่อสอบถาม ได้ที่
(Hot Line) : 086-314-9277,088-008-2292,091-120-1289(Phone) : 02-618-3000
Email :
www.yonghong.co.th
ID Line : @waterpump[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม