News & Events

งาน วันกุ้งไทยครั้งที่ 29
งาน วันกุ้งไทยครั้งที่ 29 บริษัท ย่งฮง ( ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่ 29  ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร??? จะป้องกันได้อย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร??? จะป้องกันได้อย่างไร ฝุ่นละออง PM 2.5 คือ… ฝุ่นละออง PM 2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ เล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเราถึง 25 เท่า ยิ่งฝุ่นมีขนาดเล็กเท่าไหร่ เมื่อเราหายใจเอาฝุ่นเข้าไป มันก็จะเข้าปอดเราลึกมากเท่านั้น (ฝุ่นยิ่งเล็ก ยิ่งเข้าลึก) เมื่อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในปอด ปอดก็จะป้องกันตัวเองด้วยการห่อหุ้มฝุ่นเพื่อกำจัดออก จึงทำให้เกิดเป็นกลุ่มผังพืดในปอด ถ้าสะสมเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ เช่น โรคปอดอักเสบ และอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้   ฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร? มลพิษทางอากาศเหล่านี้ ก็มาจากการจราจร ควันเสียรถยนต์ อุตสาหกรรม และการเผา ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก   การป้องกันล่ะ? หน้ากากอนามัยแบบไหนที่ป้องกัน ฝุ่นละออง…

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561
บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 3 พฤศภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตราย และเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.