วัตถุประสงค์และข้อควรระวังของการใช้สัญญาณมือ

กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

     การใช้สัญญาณมือ ในการสื่อสารของผู้บังคันเครนและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ให้มีความเข้าใจตรงกัน เป็นเรื่องสำคัญของการทำงานที่มีความเสี่ยง ทำให้ผู้บังคันเครนและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสัญญาณต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ต่อการทำงานของปั้นจั่น เพื่อให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย โดยสามารถใช้สัญญานสื่อสารได้หลากหลาย เช่น ธง นกหวีด ซึ่งสัญญานที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การใช้สัญญาณมือ ในการใช้สัญญาณมือต้องแสดงท่าทางอย่างชัดเจนหรือบางกรณีให้สัญญาณมือพร้อมกับการส่งเสียงแก่ผู้บังคับเครนแต่ต้องมีการทวนเสียงด้วยทุกครั้ง

หลักพื้นฐานในการใช้สัญญาณมือ

  • ผู้บังคันเครนต้องรับสัญญาณจากผู้ให้สัญญาณเพียงผู้เดียว
  • ผู้ให้สัญญาณนอกจากจะรู้เรื่องสัญญาณแล้วต้องเชี่ยวชาญเรื่องการยึดเกาะด้วยและต้องประเมินพิกัดยก ทิศทางการเคลื่อนที่ของเครนอย่างปลอดภัย เข้าใจความสามารถในการทำงานของเครน
  • ผู้ให้สัญญาณต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัย และผู้บังคับเครนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • ผู้ให้สัญญาณต้องมีวิธีในการส่งสัญญาณที่เข้าใจง่ายแก่ผู้บังคับเครน
  • เมื่อทำการยึดวัสดุและตรวจสอบเรียบร้อย ผู้ให้สัญญาณจึงสามารถสั่งให้ยกขึ้นได้
  • การยกวัสดุขึ้นจะต้องยกให้อยู่ในศูนย์กลาง ห้ามยกเฉียง และให้ศูนย์กลางของตะขอยกขึ้นในแนวตรง
  • ในการยก เมื่อสลิงช่วยยกถูกดึงจนตึง ให้หยุดการทำงานและตรวจสอบความปลอดภัยให้เรียบร้อย แล้วจึงให้สัญญาณในการยกต่อไป
  • ในการวาง เมื่อวัสดุใกล้สัมผัสพื้น ให้สั่งหยุดการทำงาน 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัย แล้วตรวจให้เรียบร้อยก่อนวางลงนิ่งที่พื้น

การใช้สัญญาณมือ : ประเภทของเครนเหนือศีรษะ เครนขาสูง และเครนหอสูง (เครนชนิดอยู่กับที่)

1 1

ยกของขึ้น (Hoist)
ให้งอข้อศอกขึ้นให้ได้ฉาก
ใช้นิ้วชี้ ชี้ขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลม

2 1

ลดของที่ยกลง (Lower)
ให้กางแขนออกเล็กน้อย
ใช้นิ้วชี้ ชี้ลงแล้วหมุนเป็นวงกลม

3 2

ชุดยกเคลื่อนที่ (Trolley Travel)
ให้กำมือขวาหงายขึ้นในระดับหัวไหล่ นิ้วหัวแม่มือชี้ออกในทิศทางที่ต้องการ ให้ลูกรอกเคลื่อนที่ในทางแนวนอน

4 2

หยุดยกของ (Stop)
ให้เหยียดมือซ้ายออกข้างลำตัวระดับไหล่
ฝ่ามือคว่ำลง โดยเหยียดแขนนิ่งในท่านี้

5 1

สะพานเครนเคลื่อนที่ (Bridge Travel)
ให้เหยียดฝ่ามือขวาตรงออกไปข้างหน้าในระดับไหล่ ฝ่ามือตั้งตรง ทำท่าผลักในทิศทางที่ต้องการให้สะพานเคลื่อนที่ไป

6 2

หยุดยกของฉุกเฉิน (Emergency Stop)
ให้เหยียดแขนซ้ายออกไปอยู่ในระดับไหล่ ฝ่ามือคว่ำลงแล้วเหวี่ยง ไป-มา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว

7 1

การใช้ชุดยกหลายชุด (Multiple Trolleys) ให้มือซ้ายระดับเหนือศีรษะ งอศอกเป็นมุมฉาก 90 องศา ชูนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียว หมายถึง ให้ใช้ลูกรอกหมายเลย 1 (ตามหมายเลขลูกรอก) สัญญาณต่างๆทำเช่นเดียวกัน (เช่น ยกขึ้นหรือยกลง)

8 1

การใช้ชุดยกหลายชุด (Multiple Trolleys) ให้มือซ้ายระดับเหนือศีรษะ งอศอกเป็นมุมฉาก 90 องศา ชูนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียว หมายถึง ให้ใช้ลูกรอกหมายเลย 1 (ตามหมายเลขลูกรอก) สัญญาณต่างๆทำเช่นเดียวกัน (เช่น ยกขึ้นหรือยกลง)

9 2

เลิกใช้เครน (Magnet is Disconnected)
ให้ผู้บังคับเครนยืดแขนทั้งสองออกไปข้างลำตัว โดยหงายฝ่ามือทั้งสองข้าง

การใช้สัญญาณมือ

ยกของขึ้น (Hoist)
ให้งอข้อศอกขึ้นให้ได้ฉาก
ใช้นิ้วชี้ ชี้ขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลม

การใช้สัญญาณมือ

ลดของที่ยกลง (Lower)
ให้กางแขนออกเล็กน้อย
ใช้นิ้วชี้ ชี้ลงแล้วหมุนเป็นวงกลม

การใช้สัญญาณมือ
ชุดยกเคลื่อนที่ (Trolley Travel)
ให้กำมือขวาหงายขึ้นในระดับหัวไหล่ นิ้วหัวแม่มือชี้ออกในทิศทางที่ต้องการ ให้ลูกรอกเคลื่อนที่ในทางแนวนอน

การใช้สัญญาณมือ

หยุดยกของ (Stop)
ให้เหยียดมือซ้ายออกข้างลำตัวระดับไหล่
ฝ่ามือคว่ำลง โดยเหยียดแขนนิ่งในท่านี้

การใช้สัญญาณมือ

สะพานเครนเคลื่อนที่ (Bridge Travel)
ให้เหยียดฝ่ามือขวาตรงออกไปข้างหน้าในระดับไหล่ ฝ่ามือตั้งตรง ทำท่าผลักในทิศทางที่ต้องการให้สะพานเคลื่อนที่ไป

การใช้สัญญาณมือ

หยุดยกของฉุกเฉิน (Emergency Stop)
ให้เหยียดแขนซ้ายออกไปอยู่ในระดับไหล่ ฝ่ามือคว่ำลงแล้วเหวี่ยง ไป-มา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว

 

การใช้สัญญาณมือ

การใช้ชุดยกหลายชุด (Multiple Trolleys)    ให้มือซ้ายระดับเหนือศีรษะ งอศอกเป็นมุมฉาก 90 องศา ชูนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียว หมายถึง ให้ใช้ลูกรอกหมายเลย 1 (ตามหมายเลขลูกรอก) สัญญาณต่างๆทำเช่นเดียวกัน (เช่น ยกขึ้นหรือยกลง)

การใช้สัญญาณมือ          ยกของขึ้นช้าๆ (Move Slowly)                ให้ยกแขนคว่ำฝ่ามือให้ได้ระดับคาง แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่ง ชี้ตรงกลางฝ่ามือแล้วหมุนช้าๆ

การใช้สัญญาณมือ

เลิกใช้เครน (Magnet is Disconnected)
ให้ผู้บังคับเครนยืดแขนทั้งสองออกไปข้างลำตัว โดยหงายฝ่ามือทั้งสองข้าง

อ้างอิง : คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

            ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่คำนึงอันดับแรก ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นำมาใช้งานต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าละจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ รอกโซ่ไฟฟ้า เครนโครงสร้าง ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และสินค้าที่ใช้งานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอีกมากมาย พร้อมรับออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ทั้งระบบการทำงาน และการดูแลหลังการขาย พร้อมมีอะไหล่ให้บริการ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ

ประเภทของเครนโครงสร้าง (Crane) เครนโรงงาน มีกี่ประเภท