yh1

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

กว่า 70 ปี ที่เรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้เรายึดมั่นว่า การบริการ คือ หัวใจหลักของ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด และส่วนสำคัญของงานบริการนั้น คือ บุคลากร เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด ในปี 2020 เราจึงมีการจัดอบรมพิเศษให้แก่ส่วนงานต่างๆ เช่น พนักงานจัดส่ง พนักงานคลังสินค้า หรือพนักงานธุรการ  เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น มีการอบรมให้บุคลากรทุกส่วน ได้ทำความรู้จักสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ปั๊มน้ำ ปั๊มลม ปั๊มสุญญากาศ ปั๊มสารเคมี รวมไปถึง รอก ราง เครน โดยพัฒนาให้บุคลากรทุกส่วนงาน สามารถแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ซึ่งในครั้งนี้นั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างใบพัดของปั๊มชนิดต่างๆ , ปั๊มที่ใช้กับสารเคมี , ปั๊มที่ใช้กับน้ำมัน และระบบความปลอดภัยต่างๆ ของรอก บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า สินค้าดี ราคาดี และมีการบริการที่ดี ดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ และเราจะรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

yh3
yh4
yh1
yh2

บทความที่เกี่ยวข้อง