ประเภทของเครนโครงสร้าง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ประเภทของ เครนโครงสร้าง (Type of structural crane)

[/vc_column_text][vc_column_text]เครนโครงสร้าง Crane เป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก แต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุ อยู่ในภาชนะที่แข็งแรง เครนโครงสร้าง ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้น ลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยที่การออกแบบเครนนั้น จะใช้คานตรงกลางของเครนเป็นที่รับน้ำหนักของการยก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม จะใช้รูปแบบของเครน เป็นตัวแบ่งประเภทของเครนตามลักษณะของเครนที่รับน้ำหนัก ซึ่งประเภทของเครนจะถูกแบ่งประเภท ได้ดังนี้[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนราง ( Overhead Cranes )[/vc_column_text][vc_single_image image=”16564″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนขาสูง (Gantry Cranes)[/vc_column_text][vc_single_image image=”16565″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนขาสูงแบบข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)[/vc_column_text][vc_single_image image=”16566″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Cranes)[/vc_column_text][vc_single_image image=”16567″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Piller Jib Cranes)[/vc_column_text][vc_single_image image=”16568″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง (Underhung Cranes)[/vc_column_text][vc_single_image image=”16569″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ในปัจจุบันมี การใช้งานเครน เป็นจำนวนมากตามสภาวะเศรษฐกิจ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครนจะเป็นเครื่องทุ่นแรง และอำนวยความสะดวก และที่สำคัญในการดำเนินงาน ในด้านของงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเครน เป็นข่าวตลอดเวลา ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครนให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ[/vc_column_text][vc_column_text]สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่…
บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด
📱 088-227-6542
☎️ 02-618-3000,02-036-3000[/vc_column_text][vc_single_image image=”758538″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://lin.ee/xQLaqOL”][/vc_column][/vc_row]

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม