ชุดบูสเตอร์ Booster Pump

ชุดบูสเตอร์ Booster Pump

ชุดบูสเตอร์ Booster pump คือ ปั๊มน้ำที่ประกอบชุดเซ็ต เพื่อรักษาแรงดัน ให้คงที่ลดปัญหาน้ำไม่แรง แรงดันตก แรงดันกระชาก เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ดีมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ดูแลรักษาง่าย ส่วนใหญ่นิยมใช้ในที่พัก ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ “นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง” 

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม