รู้จักกับกว้านสลิง (Winch) แบบต่าง ๆ

รู้จักกับกว้านสลิง (Winch) แบบต่าง ๆ

กว้านสลิง หรือ Winch จะใช้เคลื่อนย้ายวัตถุในลักษณะทางราบ ซึ่งจะแตกต่างจากรอกที่ใช้ดึงในแนวดิ่ง แต่กว้านสลิงก็สามารถเพิ่มลูกเล่นการดึงได้ ขึ้นอยู่กับการวางของตำแหน่งกว้านสลิง มาดูกันครับว่ากว้านสลิงมีกี่ยี่ห้อ มีกี่ประเภท

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม