7 ข้อ!! ที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือก ปั๊มน้ำ

7 ข้อ!! ที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือก ปั๊มน้ำ (Water Pump)

0315

1.อัตราการไหล (FLOW)?
ปริมาณการไหลของน้ำที่เราต้องการ หน่วยที่นิยมใช้วัดปริมาณการไหลของน้ำ ได้แก่ Lit/hr , m3/hr

2. ระยะส่งสูงหรือ แรงดันที่ใช้?
ระยะส่งสูง หรือ แรงดันที่ใช้ (HEAD) หน่วยที่ใช้ ได้แก่ เมตร(m.) , ฟุต (ft) , Bar

3.ระบบไฟฟ้า?
ระบบไฟมี 2 แบบ คือ
220V (1phase) และ 380V.(3pahase)

4.ความเร็วรอบมอเตอร์?
ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต้องการ หน่วยที่นิยมใช้กัน
คือ 2900 PRM (2P) และ 1450 PRM (4P)

5.ใช้งานกับงานประเภทไหน?
ใช้งานกับงานประเภทไหน (กรณีน้ำไม่สะอาด ควรแจ้งลักษณะตะกอนของน้ำด้วย)

6.เนื้อวัสดุของตัวปั๊ม?
เนื้อวัสดุของตัวปั๊ม เนื้อที่นิยมเลือกใช้กัน ได้แก่ เหล็กหล่อ , สแตนเลส , พลาสติก

7.ขนาดท่อของตัว ปั๊มน้ำ ?

ขนาดท่อของตัวปั๊ม (กรณีต้องเปลี่ยนปั๊มเก่า)
คือ in(นิ้ว) และ mm

สนใจ ติดต่อสอบถาม ได้ที่

(Hot Line) : 086-314-9277,088-008-2292,091-120-1289

(Phone) : 02-618-3000

Pump

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม