โรงงานอาหาร (food factory) เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมาก ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมูลค่าที่ได้จากการผลิต การจ้างแรงงาน และการส่งออก และอาจจะรวมไปถึงในภาคอุตสาหกรรมเกษตร หากเรามีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาการทำงาน และช่วยเพิ่มให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้มีข้อได้เปรียบของการแจ้งแรงงานที่ไม่สูง ต้นทุนการผลิตลดลง และมีผลผลิตที่ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในโรงงานอาหาร  ได้แก่ ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ,ปั๊มน้ำเสีย,ปั๊มน้ำดี ,ถังแรงดัน,ปั๊มเฟือง,ปั๊มสุญญากาศ,มอเตอร์ ,ปั๊มสารเคมี,เครื่องเติมอากาศ ,โรลม้วนสายลม และระบบรอก และเครน ซึ่งสินค้าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต่างก็เป็นเครื่องมือที่และเครื่องจักรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกำลังการผลิตอาหาร ทั้งอาหารคน อาหารสัตว์ อาหารแปรรูป และอาหารแช่แข็ง อีกด้วย

กลุ่มสินค้าในโรงงานอาหาร

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอาหาร

งานทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

งานบรรจุภันฑ์ในโรงงานอาหาร

งานระบบน้ำดีในโรงงานอาหาร

ระบบลำเลียงในโรงงานอาหาร

อุปกรณ์ในเครื่องจักรในโรงงานอาหาร

งานสูบจ่ายของหนืดในโรงงานอาหาร

ติดต่อฝ่ายขาย
Line ID : @yonghongth
QR yonghongth