วิธีการดูแลรักษา เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

วิธีการดูแลรักษา เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

 เครื่องเติมอากาศมีความสำคัญมากในระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยทำให้บำบัดน้ำเสียตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆออกมาได้อย่างมีคุณภาพ  และจะดีมากยิ่งขึ้นหากเรามีการดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศอย่างถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้ยาวนาน นอกเหนือจากวิธีการเลือกเครื่องเติมอากาศให้ได้คุณภาพ ในบทความนี้จะกล่าวถึง วิธีการดูแลรักษาของเครื่องเติมอากาศใต้น้ำว่าดูแลยาก ง่ายอย่างไร เรามาหาคำตอบได้ในบทความนี้

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ หรือ เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำ ที่มีลักษณะการทำงานตามลักษณะหน้างานอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบอีเจ็คเตอร์  ( Submersible Ejector pump) หรือเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบพ่นทางเดียว และแบบที่สอง แบบอีเรเตอร์  (Submersible Aerator pump) หรือเครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบพ่นรอบทิศทางในลักษณะ 360 องศา

วิธีการดูแลรักษา

          ในการดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศใต้น้ำนั้น เราสามารถแบ่งวิธีการดูแลรักษาได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวเครื่องและส่วนที่สองเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้า

ส่วนที่เป็นตัวเครื่อง เราจะต้องมีระยะในการตรวจสภาพเครื่อง ว่ายังมีการทำงานของตัวเครื่องที่อยู่อาการที่ปกติหรือไม่ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุก ๆ 6 เดือน ควรตรวจระบบหล่อลื่นน้ำมัน และทุก ๆ 1ปี ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และควรเปลี่ยนซีลยาง (O-ring) หากพบว่ามันชำรุด
  • ตรวจสอบสภาพใบพัดว่ามีการสึกกร่อนหรือขยะอุดตันที่ใบพัดหรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของตัวเครื่องลดลง ควรเปลี่ยนใบพัดหรือเอาขยะที่อุดตันออก
  • ถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และการทำงานตามที่ถูกระบุไว้ในเนมเพลต

ส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้า

  • หมั่นตรวจแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ว่ายังทำงานปกติหรือไม่
  • ตรวจสอบขนาดของฟิวส์ว่าเป็นไปตามขนาดที่ต้องการหรือไว้ และควรมีฟิวส์สำรองไว้
  • ตรวจสอบความถูกต้องของค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม
  • ตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดพันมอเตอร์ โดยค่าที่วัดได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 10 Megohm ขึ้นไป มอเตอร์จึงจะอยู่ในสภาพใช้งานได้ ถ้าค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 10 Megohm จะต้องทำการถอด Motor และทำการซ่อมแซม การตรวจสภาพฉนวนไฟฟ้า ควรตรวจทุก 3 เดือน

และทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินต้าอุตสาหกรรม เครื่องเติมอากาศใต้น้ำที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มาพร้อมด้วยโซ่สแตนเลสอย่างดี KIRA รุ่น EP Series เครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector pump และ KIRA รุ่น SP Series เครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Aerator pump ให้ทุกท่านที่สนใจเครื่องเติมอากาศ ได้เลือกสรรและนำไปใช้งานอีกด้วย
สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม