นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอาคารชุด (Juristic Person) คือ กลุ่มคนในบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม โดยนิติบุคคลจะคอยดูแลและจัดการในทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มาจากการร้องเรียนของผู้พักอาศัย ทั้งที่อยู่ในขอบเขตที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบในกลุ่มของนิติบุคคลก็จะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ในเรื่องระบบน้ำ หรือ ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยใช้ร่วมกัน เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของนิติบุคคล ซึ่งบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด มีสินค้าเพื่อมาตอบสนองปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ระบบบูสเตอร์ปั๊ม ,ปั๊มน้ำดี , ปั๊มน้ำเสีย , เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น เพื่อเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย

กลุ่มสินค้าในนิติบุคคล

ระบบน้ำเสีย

งานระบบสระว่ายน้ำ

ระบบน้ำดี

ปั๊มคอนเดนเสทในอาคาร

ระบบเติมอากาศ

ติดต่อฝ่ายขาย
Line ID : @yonghongth
QR yonghongth