อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561
อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561

บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยมหนีไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 3 พฤศภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตราย และเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วย

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า