เข้าใจง่ายๆ กับสวิตช์ NO,NC

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์ NO NC คือ Normally Open(NO) ปกติเปิด และ Normally Close(NC) ปกติปิด เป็นฟังก์ชันการทำงานหรือ Switching Function ของเซ็นเซอร์ ซึ่งการเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ โดยในกรณีที่เป็นการต่อตัวเซ็นเซอร์ในวงจรที่เป็นการตัดการทำงานหรือส่วนของการป้องกันจะนิยมใช้แบบ NC หรือปกติปิด แต่ถ้าเป็นวงจรทริกเกอร์ทั่วไป เช่น การเริ่มวงจร, การนับจำนวน ก็จะนิยมใช้งานเป็นแบบ NO หรือปกติเปิด นอกจากนี้ในเซ็นเซอร์บางรุ่นอาจมีทั้งสองวงจรภายในตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการต่อสายไฟฟ้า Normal open (NO) : ในทางสวิตช์ไฟ คือ หน้าสัมผัสห่างกัน ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เหมาะสำหรับการใช้งานกับปั๊มจุ่มที่ใช้สำหรับสูบน้ำออก เมื่อน้ำถึงระดับที่กำหนด ให้ปั๊มทำงาน Normal close (NC) : ในทางสวิตช์ไฟ คือ หน้าสัมผัสติดกัน ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เหมาะสำหรับการสูบน้ำเข้าแทงค์ เมื่อน้ำถึงระดับที่กำหนด ให้ปั๊มหยุดการทำงาน เปรียบเทียบง่ายๆด้วยสะพานกรุงเทพที่เปิดให้เรือแล่นผ่านได้ โดยการยกสะพานขึ้น จะเปรียบเทียบรถยนต์เป็นกระแสไฟฟ้า เพราะการที่สะพานยกขึ้นรถยนต์ก็ไม่สามารถขับข้ามสะพานได้ ที่เหมือนกับกระแสไฟฟ้า ก็ไม่สามารถไหลผ่านได้เหมือนกัน แต่เมื่อสะพานไม่ได้ยกขึ้น รถยนต์ก็สามรถสัญจรได้ตามปกติ
NO NC

NO : รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้

NO,NC

NC : รถยนต์สามารถสัญจรได้

             โดยระบบของสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าก็จะมีการทำงานของสวิตช์ NO,NC เพราะมีการตัดระบบการทำงานที่แตกต่างกัน และในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำได้ 3 ประเภทดังนี้
        1. เครื่องวัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด (Electrode Level Switch) : เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำในลักษณะก้าน ที่สามารถใช้กับของเหลวที่นำไฟฟ้าได้เท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้กับน้ำบริสุทธิ์ น้ำมันพืช หรือ Hydrocarbon
        2. ลูกลอยวัดระดับน้ำแบบก้านสแตนเลส (Magnet Switch (Level Switch) : สวิตช์ลูกลอยที่ใช้ตรวจจับระดับของเหลว ติดตั้งลูกลอยในระดับที่ต้องการ โดยวัดระดับของน้ำในถังด้วยหน้าคอนแทค NO/NC เมื่อลูกลอยเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว
        3. ลูกลอยวัดระดับน้ำแบบสายเคเบิ้ล (Cable Float Switch) : เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ในลักษณะ ON-OFF ออกแบบมาใช้สำหรับหย่อนหรือจุ่มลงในบ่อหรือถัง น้ำ หรือ น้ำเสีย เช่น สวิตช์ลูกลอย SANCO FA-1030-6 Series

                สวิตช์ลูกลอยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระดับน้ำในถังหรือบ่อ ที่สามารถกำหนดการทำงานของปั๊มได้ โดยไม่ต้องให้ปั๊มทำงานอยู่ตลอด หากท่านใดสนใจสวิตช์ลูกลอยไปใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำของคุณ สามาถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ และทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าปั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งอีกด้วย  “ นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง ”

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม