เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane)

เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) หรือ เครนอุตสาหกรรม เรียกอีกอย่าง เครนโรงงาน สามารถปรับการทำงานได้ตามต้องการ สำหรับใช้งานในพื้นที่ภายในโรงงาน เครนเหนือศีรษะ ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า สามารถเคลื่อนที่ได้ ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง, มีทั้งแบบคานคู่ และคานเดี่ยวขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักที่ต้องการจะยก (Capacity) และความกว้างของคานเครน (Span)

เครนเหนือศีรษะแบ่งออกได้เป็นลักษณะดังนี้

Single Girder Crane

เครนเหนือศีรษะ รางเดี่ยว หรือ เครนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Crane)

เครนรางเดี่ยว หรือเครนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Crane) เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก โครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งเครนถึงหลังคาไม่สูงมากนักมี รอกโซ่ไฟฟ้า สำหรับเครนแบบคานเดี่ยว ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว
 • มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6 – 25 เมตร
 • มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 12.5 ตัน
 • สามารถเคลื่อนที่ยกวัตถุได้ชิดซ้าย-ขวา ได้มากขึ้น
 • ระยะปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 1/6 ของความกว้างชุดเครนเท่านั้น
Double Girder Crane

เครนเหนือศีรษะ รางคู่ หรือ เครนแบบคานคู่ (Double Girder Crane)

เครนรางคู่ หรือ เครนแบบคานคู่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ยกน้ำหนักที่หนัก ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เพระมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่า


  • เครนโรงงาน มีขนาดความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 30 เมตร
  • มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน
  • โครงสร้างตัวเครนเป็นแบบคานคู่จึงมีน้ำหนักรวมโครงสร้างมากกว่าเครนแบบคานเดี่ยว
  • ความเร็วในการใช้งาน แบ่งเป็น 2 จังหวะ คือ จังหวะเคลื่อนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์การนำไปใช้งานเครนเหนือศีรษะ รางเดี่ยวและรางคู่

 • เคลื่อนย้ายวัตถุดิบการผลิตสินค้า
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม