ข้อควรระวังในการใช้ปั๊มน้ำ

ข้อควรระวังในการใช้ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง (Water Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการรับ-ส่งระบบน้ำ ช่วยถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยปั๊มน้ำจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลักๆ คือ จะมีปั๊มน้ำแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับปั๊มน้ำแบบที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยน้ำมัน เป็นตัวต้นกำลังที่ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงานรับ-ส่งน้ำได้

วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้
1. เริ่มที่การวางตำแหน่งที่จะมาติดตั้งปั๊มน้ำควรให้ได้อยู่ในระดับ และให้วางอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งน้ำ
2. เพื่อการถ่ายเทอากาศ ระบายอากาศได้ดี เราควรจะต้องวางปั๊มน้ำให้ห่างจากผนังด้านหลัง ห่างจากด้านข้างอย่างน้อย 10 เซนติเมตรหรือประมาณ 1 ฝ่ามือ
3. เราจะต้องเลือกใช้ท่อดูด ท่อจ่ายให้ถูกต้องกับขนาดปั๊มน้ำ รวมถึงข้อต่อส่วนต่างๆ ขันให้แน่น
4. ทำการยึดขาตั้ง ยึดฐานของปั๊มน้ำให้มีความแน่น มีความมั่นคง
5. ตรวจสอบความถูกต้อง ความแน่นหนาของท่อ รวมถึงบริเวณข้อต่อก็ที่จะมีการเริ่มใช้งานปั๊มน้ำ
6. คอยตรวจว่าอย่าให้มีใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ติดขวางทางระบายความร้อนของปั๊มน้ำ

หลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ำไปแล้ว ต่อมาเรามารู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ปั๊มน้ำ เพื่อที่จะได้ช่วยยืดอายุของปั๊มน้ำได้
1. เราต้องไม่วางปั๊มน้ำให้อยู่พื้นที่นอกหลังคา หรือในพื้นที่ที่ทำให้ปั๊มน้ำโดนแดด โดนฝน เพราะจะทำให้ปั๊มน้ำมีโอกาสเสียหายเร็วขึ้น
2. ไม่ควรใช้ไขควงตั้งไฟของปั๊มน้ำด้วยตัวเอง หากไม่มีความชำนาญพอ เพราะอาจจะทำให้ปั๊มน้ำเสียหายมากกว่าเดิม หรืออาจจะทำให้หมดการรับประกันของปั๊มน้ำไปเลยก็ได้
3. ไม่ควรปล่อยให้ปั๊มน้ำทำงาน หรือเดินเครื่องทำงานอยู่โดยไม่มีน้ำอยู่ในปั๊มน้ำ
4. ควรจะมีฐานรองปั๊มน้ำ ทำให้ปั๊มสูงจากพื้นเล็กน้อย เพื่อที่น้ำจะไม่ท่วมขัง ไม่ให้เกิดการเป็นสนิม ลดโอกาสที่จะเกิดระบบไฟฟ้ารั่วได้อีกด้วย
5.ควรจะมีชุดเบรกเกอร์ที่สำหรับควบคุมปั๊มน้ำต่างหากอีก 1 ชุด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการซ่อมปั๊มน้ำ
แต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิธีการติดตั้ง วิธีการซ่อมบำรุงของปั๊มน้ำ ที่เกี่ยวกับระบบของไฟฟ้า ระบบปั๊มน้ำ เราจะต้องมีช่างที่มีความรู้ ความชำนาญที่เฉพาะทางโดยตรงมาควรตรวจเช็ค ตรวจสอบให้เพื่อที่จะได้ดูแลปั๊มน้ำให้ถูกวืธีที่สุดและเป็นวิธีที่จะช่วยยืดอายุของปั๊มน้ำให้ได้นานที่สุด

หากคุณอยากให้เราไปคอยดูแล รักษาปั๊มน้ำให้ติดต่อมาได้ที่บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เบอร์ติดต่อ 088-008-2293 ได้เลย
yonghong

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม