Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID-19 พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายได้โดยสารคัดหลั่งที่แพร่ทางอากาศ จากการไอ จาม แล้วฝอยละอองเข้าไปในทางเดินหายใจของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 1-2 เมตร หรือการใช้มือสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อไวรัสแล้วนำมาสัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก โดยผู้ได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวของโรคโดยทั่วไปภายใน 14 วัน และส่วนมากจะแสดงอาการภายใน 3-7 วัน  ซึ่งผู้ได้รับเชื้อจะแสดงอาการแตกต่างกันไป เช่น คัดจมูก, เจ็บคอ, ไอ, มีไข้ หรือในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วย

โดยโครงสร้างของ COVID-19 หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายก็คือ เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเยื่อไขมันห่อหุ้ม การจะทำลายไวรัสนี้ได้ต้องทำลายเยื่อที่ห่อหุ้มอยู่ นั่นคือการใช้สบู่ในการละลายไขมันนั่นเอง เมื่อเยื่อไขมันถูกทำลายโครงสร้างของไวรัสก็จะถูกทำลายลงด้วย หรืออีกวิธีหนึ่งคือการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ โดยต้องมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป มีทั้งในรูปแบบ เจล, ของเหลว และสเปรย์ ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก เป็นการทดแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส แต่สำหรับการใช้แอลกอฮอล์อาจได้ผลไม่ดีเท่าการใช้สบู่ล้างมือนัก ดังนั้นหากอยู่ในสถานที่ที่สามารถล้างมือได้ การล้างมือจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนี้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ โดยได้ออกมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ดังนี้

  1. จัดเตรียมสบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”756478″ img_size=”300*180″ alignment=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”756480″ img_size=”300*180″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

2. พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ขณะทำงานในสำนักงาน ทุกสาขา

3. ทำการประชาสัมพันธ์ เช่น ให้ความรู้เรื่องการรับมืออย่างถูกต้อง, ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการไอ หรือจาม, วิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรค เป็นต้น

4. พนักงานจัดส่ง และส่วนงานเซอร์วิสทุกคนต้องใส่หน้ากากฯ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมใช้งาน เมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ทุกครั้ง

5. จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงาน และบุคคลภายนอก ก่อนเข้าบริษัททุกครั้ง ในทุกสาขา

6. แนะนำให้ ลูกค้า, Supplier และบุคคลภายนอก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ตามจุดต่างๆ และใส่หน้ากากอนามัย เมื่อเข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ

7. พนักงานที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพนักงานที่มีอาการป่วยน่าสงสัย ให้แยกตัวเพื่อเฝ้าระวัง เป็นเวลา 14 วัน

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด มีความห่วงใยต่อสุขภาพ พร้อมทั้งใส่ใจในบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อทุกท่าน

“นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง”