ปั๊มเคมี ของเหลวข้นและอุปกรณ์

ปั๊มเคมี (Chemical Pump) เป็นปั๊มที่เอาไว้ขนถ่ายสารต่าง ๆ เป็นปั๊มที่ใช้ขนถ่ายสารเคมีอ่อนๆ สารละลาย และความพิเศษคือสามารถนำไปใช้งานกับน้ำทะเลได้ เช่น ใช้ในการสูบจ่ายน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง หรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้งานกับระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ อุปกรณ์การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

koshin  

Brand
Brand