รอก เครนและอุปกรณ์

รอกและเครนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก แต่คำว่า “รอก” (Hoist) เป็นส่วนย่อยของเครน (Crane) ที่ใช้สำหรับการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุในการทำงาน ซึ่งอาจใช้ร่วมกับเครนหรือติดตั้งบนเครน ในทางปฏิบัติ คำว่า “เครน” มักใช้เรียกอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งมาพร้อมกับรอก และมีการควบคุมการทำงานผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติหรือการควบคุมมือ
รอกและเครนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการวัตถุหนักและขนาดใหญ่ โดยมักถูกออกแบบและใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยในการใช้งาน

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
Brand
Brand
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series
ให้คะแนน 4.75 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
500x500 AS,AD Series
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series
ให้คะแนน 4.56 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
electric-chain-hoist-rhinos-RH-1
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RH Series
ให้คะแนน 4.70 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
500x500 RHHL Series
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RHHL SERIES
ให้คะแนน 4.57 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
electric-chain-hoist-rhinos-RHHS-transformed
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RHHS Series
ให้คะแนน 4.67 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครนสนามขาสูง 1 ข้าง คานคู่
  เครนสนามขาสูง 1 ข้าง แบบคานคู่
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
X Lift
X Lift (เอ็กซ์ ลิฟท์)
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
กว้านสลิงมือหมุนเหล็กกัลวาไนซ์ MAXPULL GM - 5 - GS - SI Series
กว้านสลิงมือหมุนเหล็กกัลวาไนซ์ MAXPULL GM-GS Series
ให้คะแนน 4.50 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
DC-OFF-ROAD-WINCH-DW-10000i
กว้านสลิงไฟฟ้า DC Off-Road DUKE DW-10000i Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
DC-OFF-ROAD-WINCH-DW-10000i
กว้านสลิงไฟฟ้า DC Off-Road DUKE DW-12000i Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
DC-OFF-ROAD-WINCH-DW-9000i
กว้านสลิงไฟฟ้า DC Off-Road DUKE DW-6000i Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
DC-OFF-ROAD-WINCH-DW-9000i
กว้านสลิงไฟฟ้า DC Off-Road DUKE DW-8000i Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน