รอก เครนและอุปกรณ์

รอก

รอกและเครนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก แต่คำว่า “รอก” (Hoist) เป็นส่วนย่อยของเครน (Crane) ที่ใช้สำหรับการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุในการทำงาน ซึ่งอาจใช้ร่วมกับเครนหรือติดตั้งบนเครน ในทางปฏิบัติ คำว่า “เครน” มักใช้เรียกอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งมาพร้อมกับรอก และมีการควบคุมการทำงานผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติหรือการควบคุมมือ
รอกและเครนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการวัตถุหนักและขนาดใหญ่ โดยมักถูกออกแบบและใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยในการใช้งาน

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
Brand
Brand