รอกโซ่มือสาว

รอกโซ่มือสาว

     รอกโซ่มือสาว (Hand Chain Block) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในงานยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักหนักโดยใช้แรงมือ เพื่อทำให้การควบคุมและการทำงานเป็นไปอย่างง่ายและสะดวก

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า

Brand
Brand

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์