เครนโครงสร้าง

เครนโครงสร้าง (Structural Crane) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและการสร้างอาคารเพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหนักในสถานที่ก่อสร้าง โครงสร้างของเครนจะถูกออกแบบมาให้แข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักที่มากมาย โดยส่วนหลักของเครนโครงสร้างประกอบด้วยตะขอเหล็กแข็งที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างฐาน

Brand
Brand
เครนสนามขาสูง 1 ข้าง คานคู่
  เครนสนามขาสูง 1 ข้าง แบบคานคู่
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
X Lift
X Lift (เอ็กซ์ ลิฟท์)
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ระบบรางซี ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT รุ่น C-Rail Systems
ระบบรางซี C-Rail Systems
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
รางไฟฟ้า Conductor Rail ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT
รางไฟฟ้า Conductor Rail
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
รางไฟฟ้า Tro-Reel ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT
รางไฟฟ้า Tro-Reel
ให้คะแนน 4.60 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครนติดผนังยื่นแขนยก
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครนสนามขาสูง 1 ข้าง แบบคานเดี่ยว
เครนสนามขาสูง 1 ข้าง แบบคานเดี่ยว
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานคู่
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน