รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักโดยใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีระบบโซ่และเครื่องมือโยก ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งพลังงานให้กับระบบโซ่และเครื่องมือโยก เพื่อทำให้เกิดการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักได้

Brand
Brand

Showing 1–16 of 42 results