รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักโดยใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีระบบโซ่และเครื่องมือโยก ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งพลังงานให้กับระบบโซ่และเครื่องมือโยก เพื่อทำให้เกิดการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักได้

 

Brand
Brand
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series
ให้คะแนน 4.75 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
500x500 AS,AD Series
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series
ให้คะแนน 4.56 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
electric-chain-hoist-rhinos-RH-1
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RH Series
ให้คะแนน 4.70 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
500x500 RHHL Series
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RHHL SERIES
ให้คะแนน 4.57 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
electric-chain-hoist-rhinos-RHHS-transformed
รอกโซ่ไฟฟ้า RHINOS RHHS Series
ให้คะแนน 4.67 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSE Series
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSE SERIES
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
YS ALL Product Series
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSF SERIES
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
YS ALL Product Series
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSH SERIES
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
YS ALL Product Series
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSL SERIES
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
YS ALL Product Series
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACKBEAR YSS SERIES
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
electric-chain-hoist-elephant-DA-Series
รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT DA/DB Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน