รอกสลิงไฟฟ้า

รอกสลิงไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) เป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในงานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีระบบรอกและสลิงชนิดโซ่ที่ใช้เชื่อมต่อกัน เมื่อเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้าจะทำการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักตามคำสั่งที่กำหนดได้

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
Brand
Brand