รอกโซ่มือโยก

รอกโซ่มือโยก (Hand Chain Hoist) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักโดยใช้ระบบโซ่มือ และเครื่องมือโยก การใช้รอกโซ่มือโยกช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักหรือวัตถุขนาดใหญ่ได้ในระบบงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วยการควบคุมการทำงานของรอกให้เป็นไปตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานกำหนดได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

Brand
Brand