ขาแขวนรอก

ขาแขวนรอก (Pulley Leg) เป็นเครื่องจักรที่มีหลักการทำงานแบบเส้นทรงตรง (straight line principle) ซึ่งใช้สำหรับยกของหนักหรือใช้แรงบิดเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายของหรือเพิ่มแรงในการยกของโดยใช้เครื่องมือแบบแขวนมาดึงของในทิศทางดิ่งหรือยกขึ้นไปยังส่วนบน ซึ่งอาจใช้ในงานก่อสร้างหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักหรือเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่

ระบบขาแขวนรอก มีหลักการทำงานคือการแปลงแรงกระทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของของแขวนหรือสิ่งของที่จะถูกยกขึ้นหรือลง โดยระบบนี้จะเปลี่ยนแปลงแรงที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนของไปในทิศทางที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่แบบตรงเส้น

 

Brand
Brand
GT Series
ขาแขวนรอก Black Bear GT Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
PT Series
ขาแขวนรอก Black Bear PT Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ขาแขวนรอกมือผลัก REX PT Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
trolley-rex-GT-1
ขาแขวนรอก REX GT Series
ให้คะแนน 4.67 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ขาแขวนรอกมือผลัก ELEPHANT P Series
ให้คะแนน 4.71 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Gear Trolley ELEPHANT G Series
ขาแขวนรอกมือสาว ELEPHANT G Series
ให้คะแนน 4.75 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน