ขาแขวนรอก

ขาแขวนรอก

ขาแขวนรอก (Pulley Leg) เป็นเครื่องจักรที่มีหลักการทำงานแบบเส้นทรงตรง (straight line principle) ซึ่งใช้สำหรับยกของหนักหรือใช้แรงบิดเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายของหรือเพิ่มแรงในการยกของโดยใช้เครื่องมือแบบแขวนมาดึงของในทิศทางดิ่งหรือยกขึ้นไปยังส่วนบน ซึ่งอาจใช้ในงานก่อสร้างหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักหรือเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่

ระบบขาแขวนรอก มีหลักการทำงานคือการแปลงแรงกระทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของของแขวนหรือสิ่งของที่จะถูกยกขึ้นหรือลง โดยระบบนี้จะเปลี่ยนแปลงแรงที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนของไปในทิศทางที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่แบบตรงเส้น

Brand
Brand

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์