ปั๊มน้ำดีและอุปกรณ์

ปั๊มน้ำ (Water pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น โดยใช้พลังงานเพื่อสร้างการดันในระบบท่อน้ำ เพื่อให้น้ำไหลไปยังที่ต้องการ ปั้มน้ำสามารถใช้ในหลายงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการนำน้ำไปใช้หรือระบายน้ำออกจากระบบ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการควบคุมระบบน้ำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดสูญเสียและประหยัดพลังงานด้วยการควบคุมการทำงานของปั้มน้ำตามความต้องการ

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำในหลายส่วนของชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้น้ำในบ้าน การใช้น้ำในอุตสาหกรรม การเกษตร และงานก่อสร้าง เป็นต้น การเลือกใช้ปั้มน้ำที่เหมาะสมและการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

logo-volute-150x150-1.png koshin
Brand
Brand
Booster
ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump System
ให้คะแนน 4.76 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE ECD Series
ให้คะแนน 4.47 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE CCD Series
ให้คะแนน 4.55 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE ECI Series
ให้คะแนน 4.27 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
เครื่องปั๊มน้ำ VOLUTE UCI Series
ให้คะแนน 4.60 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Centrifugal pump VOLUTE PCI Series 500x500
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE PCI Series
ให้คะแนน 4.57 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
VOLUTE-PCD
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE PCD Series
ให้คะแนน 4.11 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE รุ่น HSO/VSO Series
ปั๊มน้ำหอยโข่ง VOLUTE HSO/VSO Series
ให้คะแนน 4.64 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน