แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDO AC 0110 Series Interm Pressure

แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDO AC 0110 Series Interm Pressure

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDO AC 0110 Series Interm Pressure

Specifications

Rated Pressure: 1.0 bar
Rated Airflow: 0.8 l/min
Rated Voltage: 230 V
120 V
Maximum Pressure: 1.2 bar
Power Consumption: 15 W
12 W
Rated Frequency: 50 Hz
60 Hz
Life Expectancy: 3.000 h
Outlet: 6mm O.D. hose nipple
Duty Cycle: 30 minutes
Coil Insulation Class: E or its equivalent (JETL) and B for UL-1450
Mounting Dimensions (L x W): 48 x 62 mm
Gross Weight: 0.7 kg
Leadwire Length: 200 mm

  • Hidden

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย