ริงโบลเวอร์ HITACHI G Series

Model Phase Voltage  Poles  Max capacity
50/60 Hz
 VB-70WS-G
1 220 2 0.45 / 0.5
 VB-001WS-G
1 220 2 0.6 / 0.7
 VB-002WS-G
1 220 2 0.7 / 0.8
 VB-003WS-G
1 220 2 1.0 / 1.15
 VB-004WS-G
1 220 2 1.1 / 1.3
 VB-007WS-G
1 220 2 2.0 / 2.4
 VB-70W-G
3 380 2 0.45 / 0.5
 VB-001-G
3 220/380 2 0.6 / 0.7
 VB-002-G
3 220/380 2 0.7 / 0.8
 VB-003-G
3 220/380 2 1.0 / 1.15
 VB-004-G2
3 220/380 2 1.3 / 1.3
 VB-007-G2
3 220/380 2 2.6 / 2.4
 VB-015-G2
3 220/380 2 3.3 / 4.0
 VB-022-G2
3 220/380 2 4.1 / 4.8

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden