ทรีลูปโบลเวอร์ TRUNDEAN TH/THV Series

ทรีลูปโบลเวอร์  (Three Lobe Blower) TRUNDEAN TH/THV SERIES เครื่องเติมอากาศชนิด Root blower เสียงรบกวนต่ำ สามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TRUNDEAN TH/THV Series  SPECIFICATIONS

รุ่น 2000[mmAq] 3000[mmAq] 4000[mmAq] น้ำหนัก
ปริมาณลม ขนาด ปริมาณลม ขนาด ปริมาณลม ปริมาณลม
(m3/min) (HP) (m3/min) (HP) (m3/min)  (m3/min)
TRUNDEAN TH-50 2.14 2 2 3 1.86  5 160
TRUNDEAN TH-65 4.23 4 4 5  3.79  7 185
TRUNDEAN TH-80 6.65 5 6.28 7  5.96  10 265
TRUNDEAN TH-100 9.96 7 9.51 10  9.14  15 300
TRUNDEAN TH-125 16.9 12 16.2 15  15.6  20 530

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden