เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Gas Heavy Oil Baltur (GI MIST DSPNM-D)

เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Gas Heavy Oil Baltur (GI MIST DSPNM-D)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Gas Heavy Oil Baltur (GI MIST DSPNM-D)

Mixed burner gas/heavy fuel oil to two stage progressive/modulating with mechanical cam .

Two progressive stages.

Mechanical pulverization.

Mechanical cam.

Alternative operation.

Return nozzle with closure by means of a rod commanded by electromagnets.

High viscosity of the fuel.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องพ่นไฟ Dual Fuel Gas Heavy Oil Baltur (GI MIST DSPNM-D)”

Questions and answers of the customers

There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

Send me a notification for each new answer.

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย