ปั๊มสารเคมี LITTLE GIANT TE-5-MD-HC Series

ปั๊มเคมี Little Giant รุ่น 5-MD-HC  เหมาะกับการใช้ขนถ่ายของเหลวทีเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง, ด่าง, ตัวทำละลาย, น้ำเกลือ, สารละลายการชุบ, สารละลายที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอื่นๆ

Facebook
Twitter
Email
Print

ปั๊มสารเคมี LITTLE GIANT TE-5-MD-HC Series

  • มอเตอร์ PSC (พัดลมระบายความร้อน)   1/8 hp
  • ตัวปั๊มผลิตจาก polyphenylene ผสมใยแก้ว
  • ความถ่วงจำเพาะ 1.1
  • โอริง Fluoroelastomer (FKM)
  • แหวนกันรุนเซรามิคและเพลา
  • C-cCSAus listed (580603 and 580613)

 

**มีให้เลือกทั้งแบบพร้อมมอเตอร์และเฉพาะหัวปั๊ม**

SPECIFICATIONS DATA LITTLE GIANT TE-5-MD-HC Series

Model Item No. Intake Size Discharge Size Listing(s) HP Volts Hertz  Amps  Watts
LITTLE GIANT TE-5-MD-HC 584604 1″ FNPT 1/2” MNPT UR/C-CSA 1/8 115  50/60 2.3/3.0 220/325
230 50/60 1.3/1.4 220/325
LITTLE GIANT TE-5-MD-HC 584698 1″ FNPT 1/2” MNPT Pump Head Less Motor
Model Item No. Performance (GPH @ Head) Shut Off Power Weight
1′ 3′  6′ 9′ 15′ Feet PSI Cord (ft.) (lbs.)
LITTLE GIANT TE-5-MD-HC 584604 20 19.2  18.2  17 14.8 29.3 12.7 6 28
21 19.3  18.3  18 14.9 29.4 12.8
LITTLE GIANT TE-5-MD-HC 584698 Pump Head Less Motor 7

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden