รอกสลิงไฟฟ้า DEMAG F-DMR

รอกสลิงไฟฟ้า Demag F-DMR Foot-Mounted series รอกสลิงไฟฟ้าคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันนี ออกแบบดีไซน์ให้สามารถแยกชิ้นส่วนจากกันได้ ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานและประกอบติดตั้ง ร่วมกับเครนโครงสร้าง รองรับน้ำหนักยกได้ถึง 50 ตัน

5 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 customer reviews)
Facebook
Twitter
Email
Print

รอกสลิงไฟฟ้า DEMAG F-DMR

รอกสลิงไฟฟ้า Demag F-DMR Foot-Mounted series
คุณสมบัติเด่น

  • เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับเครนโครงสร้าง
  • ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้ที่ตัวรอกง่ายต่อการติดตั้งกับเครนโครงสร้าง
  • สามารถติดตั้งติดตั้งได้4ตำแหน่ง
  • มอเตอร์ปรับตำแหน่งการวางได้ทั้ง4ด้าน

DEMAG F-DMR Specifications

Range  Load capacity Hook path  Lifting speed Group of mechanism
(t.) (m.) (m./min)
2-stage Stepless ProHub* (FEM/ISO)
DMR3 2/1
1                 12

20

30

1.4/8 0.32/6.4 9.6 4m/M7
1.25 2/12 0.64/12.5 19 3m/M6
1.6 2.6/16 1-25 38 2m/M5
2 1.4/8 0.32-6.4 9.6 1Am/M4
4/1
2                                        6                        10

15

0.7/4 0.16-3.2 4.8 4m/M7
2.5 1/6 0.32-6.4 9.6 3m/M6
3.2 1.3/8 0.5-12.5 19 2m/M5
4 0.7/4 0.16-3.2 4.8 1Am/M4
Range Load capacity Hook path Lifting speed Group of mechanism
(t.) (m.) (m./min)
2-stage Stepless ProHub* (FEM/ISO)
DMR5 2/1
1.6 12

20

30

1.4/8 0.32/6.4 9.6 4m/M7
2 2/12 0.64-12.5 19 3m/M6
2.5 2.6/16 1-25 38 2m/M5
3.2 1.4/8 0.32-6.4 9.6 1Am/M4
4/2
1.6 9.9

16.3

1.4/8 0.32-6.4 9.6 4m/M7
2 2/12 0.64-12.5 19 3m/M6
2.5 2.6/16 1-25 38 2m/M5
3.2 1.4/8 0.32-6.4 9.6 1Am/M4
4/1
3.2       6

10

15

0.7/4 0.16-3.2 4.8 4m/M7
4 1/6 0.32-6.4 9.6 3m/M6
5 1.3/8 0.5-12.5 19 2m/M5
6.3 0.7/4 0.16-3.2 4.8 1Am/M4
Range Load capacity Hook path Lifting speed Group of mechanism
(t.) (m.) (m./min)
2-stage Stepless ProHub* (FEM/ISO)
DMR10 2/1
3.2      12     20

30

40

1.4/8 0.32-6.4 9.6 4m/M7
4 2/12 0.64-12.5 19 3m/M6
5 2.6/16 1-25 38 2m/M5
6.3 1.4/8 0.32-6.4 9.6 1Am/M4
4/2
3.2    5.8

11.35                                              18.4

25.2

1.4/8 0.32-6.4 9.6 4m/M7
4 2/12 0.64-12.5 19 3m/M6
5 2.6/16 1-25 38 2m/M5
6.3 1.4/8 0.32-6.4 9.6 1Am/M4
4/1
6.3                        6                       10

15

20

0.7/4 0.16-3.2 4.8 4m/M7
8 1/6 0.32-6.4 9.6 3m/M6
10 1.3/8 0.5-12.5 19 2m/M5
12.5 0.7/4 0.16-3.2 4.8 1Am/M4
Range Load capacity Hook path Lifting speed Group of mechanism
(t.) (m.) (m./min)
2-stage Stepless ProHub* (FEM/ISO)
DMR16 4/1
16                                                        6                       10

15

20

0.7/4 0.16-3.2 4.8 1Bm/M3
6/1
12.5 6.7

 

13.3

0.7/4 0.22-4.3 6.4 3m/M6
16 0.9/5.3 0.32-8.3 12.6 2m/M5
Range Load capacity Hook path Lifting speed Group of mechanism
(t.) (m.) (m./min)
2-stage Stepless ProHub* (FEM/ISO)
DMR20 2/1
6.3                      20                      30

40

54

1.4/8 4m/M7
8 2/12 3m/M6
10 2.6/16 0.32-6.4 9.6 2m/M5
0.64-12.5 19
1/6 0.8-16 24
12.5 1.4/8 1Am/M4
2/12
4/2
6.3                    7.6                       14.6

21.6

31.3

1.4/8 4m/M7
8 2/12 0.32-6.4 9.6 3m/M6
10 2.6/16 0.64-12.5 19 2m/M5
0.8-16 24
12.5 1/6 1Am/M4
1.4/8
4/2
12.5                10

15

20

27

0.7/4 4m/M7
16 1/6 3m/M6
20 1.3/8 0.16-3.2 4.8 2m/M5
0.32-6.4 9.6
0.5/3 0.4-8 12
25 0.7/4 1Am/M4
1/6
8/2
12.5                7.8

11.3

16.1

27.1

0.7/4 4m/M7
16 1/6 3m/M6
20 1.3/8 0.16/3.2 4.8 2m/M5
0.32-6.4 9.6
0.5/3 0.4-8 12
25 0.7/4 1Am/M4
1/6
6/1
20                     6.7                      10

13.3

18

4m/M7
25 0.7/4 0.22-4.3 6.4 3m/M6
32 0.9/5.3 0.26-5.3 8 2m/M5
40 0.7/4 1Am/M4
12/2
20        8                                       1.2

18

4m/M7
25 0.7/4 0.22-4.3 6.4 3m/M6
32 0.9/5.3 0.26-5.3 8 2m/M5
40 0.7/4 1Am/M4
8/1
25                    7.5             10                 13.5

21.3

4m/M7
32 0.5/3 0.16-3.2 4.8 3m/M6
40 0.7/4 0.2-4 6 2m/M5
50 0.5/3 1Am/M4

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden