มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SCL-KR Series

SPECIFICATIONS DATA MITSUBISHI SCL-KR Series

MODEL SCL-KR
ขนาดแรงม้า  1-10 HP
ระบบการสตาร์ท CAPACITOR START
รูปแบบมอเตอร์ ยึดด้วยขาตั้งพื้น
ความเร็วรอบ 1450 RPM
แรงดันไฟฟ้า 220 V.A.C.
มาตรฐานการป้องกันฝุ่น IP 55 CLASS F
dimension mitsubishi SCL KR 1

DIMENSIONS DATA MITSUBISHI SCL-KR Series

MODEL FRAME NO Output Pole
kW
SCL-KR 90S 0.75 4
90L 1.1
100L 1.5
112M 2.2
132S 3.7
132M 5.5
132ML 7.5
Fig Motor
A B C D E F G H I J K KA KD KL L M N XB TH Y YH X Z
5 132 103 90 165.7 70 50 3.2 173 220 68 27 157 278 175 125 56 81 10 10
120 115 90 165.7 70 62.5 4 173 220 55 27 157 313 175 150 56 81 15 9
6 118 128 100 168 80 70 6.5 184 40 45 65 35 201 400 200 180 63 64 89 118 4 12
125 135 112 190 95 70 6.5 207 254 40 45 69 35 211 414 230 180 70 79 89 118 4 12
7 223 152 132 266 108 70 6.5 242 289 40 45 75 27 215 462 256 180 89 117 4 12
242 171 132 266 108 89 6.5 242 289 40 45 94 35 240 500 256 218 89 106 4 12
270 171 132 266 108 89 6.5 242 289 40 45 122 35 240 528 256 218 89 106 4 12

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden