จุดต่อสายไฟ TSURUMI

จุดต่อสายไฟ (Cable Entry) TSURUMI เป็นสายเคเบิลที่มีกลไกในการป้องกันการดูดซึมน้ำตามแนวเกลียวของสายไฟไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ตัวปั๊มของยี่ห้อ TSURUMI

Facebook
Twitter
Email
Print

จุดต่อสายไฟ TSURUMI

จุดต่อสายไฟ (Cable Entry) TSURUMI เป็นสายเคเบิลไฟฟ้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสียทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวปั๊ม โดยมีตัวบล๊อค เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำเข้าสู่สายไฟ มีกลไกในส่วนนี้ มีส่วนที่ประกอบด้วยยางที่หล่อขึ้นรูป หรือ กะเปาะกาวเรซินที่หล่อทับเกลียวของสายไฟแต่ละเส้น ทำให้อุปกรณ์ส่วนนี้สามารถป้องกันการดูดซึมน้ำตามแนวเกลียวของสายไฟไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ตัวปั๊ม[/วิธีการต่อขั้วสายไฟ ตามตารางด้านล่าง สายไฟจากตัวเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย เพื่อทำการเดินเครื่องปั๊ม

วิธีการต่อขั้วสายไฟ ตามตารางด้านล่าง สายไฟจากตัวเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย เพื่อทำการเดินเครื่อง

 สาย U, Y  สีแดง
 สาย V, Z  สีขาว
 สาย W, X สีดำ
 สายดิน G  สีเขียว
 สาย Motor Protector (MTP)  สีเหลือง
 สายจาก Leake Sensing Electrode สีขาว (ขนาดเล็ก)

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden