ระบบรางเลื่อนเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

ระบบรางเลื่อนเครื่องสูบน้ำเสีย (Guide Rail Fitting System) TSURUMI ชุดไกด์เรียว หรือ เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ แบบมีรางเลื่อน สำหรับใช้กับปั๊มน้ำของยี่ห้อซูรูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print

ระบบรางเลื่อนเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

ระบบรางเลื่อนเครื่องสูบน้ำเสีย (Guide Rail Fitting System) TSURUMI ชุดไกด์เรียว หรือ เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ แบบมีรางเลื่อน สามารถใช้ได้ทั้งท่อส่งน้ำเสียและท่อรับน้ำเสีย ติดตั้งได้ง่าย ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพปั๊ม โดยไม่จำเป็นต้องลงไปในบ่อน้ำเสีย

อุปกรณ์ของระบบรางเลื่อนเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI มีให้เลือกตามการใช้งาน ดังนี้

TOS TSURUMI

 

TOS/TO

เป็นระบบรางเลื่อนสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ที่ผลิตมาจากเหล็กหล่อ และเหมาะสำหรับใช้กับปั๊มที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหล่อเช่นเดียวกัน ตัวปั๊มที่มีขนาดของท่อส่งตั้งแต่  50 mm ถึง 150 mm โดยใช้คู่กับ Guide Rail รุ่น TOS ส่วนตัวปั๊มที่มีขนาดของท่อส่งตั้งแต่ 200 mm ถึง 800 mm จะใช้คู่กับ Guide Rail รุ่น TO

 

 

 

TS TSURUMI

 

TS

เป็นระบบรางเลื่อนสำหรับติดตั้งในสถานีสูบน้ำเสียสำเร็จรูป (Prefabricated lift station)  ตัวหน้าแปลนระบายน้ำสามารถใช้ได้กับหน้าแปลนมาตรฐานส่วนใหญ่ รวมทั้งรุ่น ANSI 150lb รุ่น BS PN10 และรุ่น  DIN PN 10 สำหรับเครื่องสูบน้ำและปั๊มสูบน้ำเสียที่สามารถใช้กับระบบ Guide rail รุ่น TS ได้นั้นจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางระบายตั้งแต่ 50 mm ถึง 100 mm

 

 

TOK TSURUMI

 

TOK

เป็นระบบรางเลื่อนที่สามารถใช้งานกับเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ที่ผลิตมาจากวัสดุเรซินที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องสูบน้ำเสียขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา เมื่อตัวปั๊มน้ำเริ่มทำงานยางหุ้มที่ติดอยู่กับขอเกี่ยวจะถูกพลิกไปกลับไปยังข้องอตีนเป็ดซึ่งจะช่วยในการป้องกันการรั่วซึมที่จุดเชื่อม

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden