ใบพัดสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

ใบพัดสำหรับเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย (Impeller) TSURUMI ใบพัดสำหรับใช้ในภายในตัว ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ มีความหลากหลายตามประเภทการใช้งานในการสูบน้ำเสีย

Facebook
Twitter
Email
Print

ใบพัดสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

ใบพัดสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย หรือปั๊มสูบน้ำเสีย (Submersible Pump Impeller) TSURUMI เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวของ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ มีมีให้เลือกตามประเภทของการใช้งานในการสูบน้ำเสีย โดยทำหน้าที่จัดการกับตะกอนที่ไหลผ่านเข้ามาพร้อมน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีหลายประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทของใบพัด

channel impeller tsurumi

 

ใบพัด CHANNEL

ใบพัดใช้ภายในเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท CHANNEL เป็นใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-open) ที่มีใบพัดเดี่ยว โดยมีช่องกว้างที่เชื่อมจากทางเข้าถึงทางออก โครงสร้างใบพัดลักษณะนี้จะช่วยให้ปั๊มสามารถสูบตะกอนจากทางน้ำเข้าไปยังทางน้ำออกได้โดยมีการอุดตันน้อยที่สุด โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น
B Series

 

 

cutter impeller tsurumiใบพัด CUTTER  ใบพัดใช้ภายในเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท CUTTER เป็นใบพัดที่มีใบมีดเดี่ยว โดยมีการติดตั้งโลหะ Tungsten car-bide ไว้บนใบพัด ซึ่งจะหมุนบน Suction Cover ที่มีลักษณะขอบคล้ายฟันเลื่อย อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น C Series

 

 

 

 

vortex impeller tsurumi

 

ใบพัด VORTEX 

ใบพัดใช้ภายในตัวเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ประเภท VORTEX เป็นใบพัดแบบที่มีลักษณะการหมุนที่กอ่ให้เกิดน้ำวน และแรงหนีศูนย์กลางระหว่างใบพัดกับตัวเรือนปั๊ม จากโครงสร้างตัวเรือนปั๊มที่มีขนาดกว้าง ฉะนั้นแม้ว่าจะมีตะกอนขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นเส้น ก็จะถูกสูบออกไปได้โดยไม่มีการอุดตัน โดยตัวปั๊มน้ำของยี่ห้อ TSURUMI ที่ใช้ใบพัดประเภทนี้จะเป็นรุ่น U Series, PU Series

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden