มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำเสีย (submersible Pump Motor) TSURUMI เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบแห้งอยู่ในกล่องที่เป็นเกลียว บรรจุในอุปกรณ์ป้องกันน้ำ ปั๊มแบบมาตรฐานทุกตัวจะสามารถทำงานในสภาพที่มีอุณหภูมิโดยรอบได้ถึง 40 องศาเซลเซียส สำหรับใช้ภายในปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสียของยี่ห้อ TSURUMI

Facebook
Twitter
Email
Print

มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำเสีย (Motor) TSURUMI เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทส่งกำลัง ภายในเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบแห้งอยู่ในกล่องที่เป็นเกลียว บรรจุในอุปกรณ์ป้องกันน้ำและมีสภาพเหมือนฉนวนกันน้ำ ชนิด B,E หรือ F (ขึ้นอยู่กับรุ่นของปั๊ม) ปั๊มแบบมาตรฐานทุกตัวจะสามารถทำงานในสภาพที่มีอุณหภูมิโดยรอบได้ถึง 40 องศาเซลเซียส

การใช้งานมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI

เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้ เป็นชนิดที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อสายดิน (Ground) สายดินของเครื่องสูบน้ำเสียหรือปั๊มสูบน้ำเสีย จะเป็นสีเขียว

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden