Facebook
Twitter
Email
Print

จุลินทรีย์ EX-M (สูตรบำบัดน้ำ)

คุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ EX-M (สูตรบำบัดน้ำ)

บทบาทและคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์นั้นมีมากมายเหลือนับอนันต์ โดยจะแยกออกเป็นส่วนหลักๆได้ดังนี้

  • จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ช่วยปรับสมดุลของน้ำเสีย บ่อเกรอะ โดยกระบวนการเติมอ็อกซิเจนให้กับน้ำ

  • จุลินทรีย์ขจัดกลิ่นเหม็นในครัวเรือน

ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากห้องน้ำ ห้องส้วม ซิ้งค์น้ำล้างจาน โถปัสสาวะ หรือแม้แต่ห้องที่มีกลิ่นอับเนื่องจากแบคทีเรียและเชื้อรา

  • จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน

ช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบาย เนื่องจากการอุดตันของเศษอาหาร และคราบไขมัน (Grease Remediation)

  • จุลินทรีย์ลดกลิ่นขยะ

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายลดการสะสมของเชื้อโรค

  • จุลินทรีย์ลดกลิ่นเหม็นฟาร์มปศุสัตว์

ช่วยบรรเทา และลดกลิ่นรบกวนจากฟาร์มสัตว์ รวมถึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม ตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน

  • เพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง

ช่วยเพิ่มผลผลิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับสภาพพืชและสัตว์ รวมถึงรักษาสมดุลโดยรวมของระบบนิเวศ

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden