จุลินทรีย์ NASSKLEAN-FATTY ชนิดน้ำสูตรพร้อมใช้

Facebook
Twitter
Email
Print

จุลินทรีย์ NASSKLEAN-FATTY ชนิดน้ำสูตรพร้อมใช้

คุณสมบัติ NASSKLEAN-FATTY

 • NASSKLEAN-FATTY ทำงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน แต่จะช่วยเพิ่มออกซิเจน *ลดค่า BOD เพิ่มค่า DO ตามมาตรฐาน สามารถทำงานได้ในระบบเปิดและระบบปิดที่ไม่มีการเติมอากาศ
 • ย่อยสลายเศษไขมันสะสมที่อุดตันในท่อ คราบสบู่ เศษโซดาไฟ แก้ไขบ่อเกราะที่น้ำไม่สามารถซึมออกได้ (ทำให้ล้นขึ้นมาปากบ่อหรือน้ำล้นไปในห้องน้ำ) อุตสาหกรรมซีกล้าง กำจัดอินทรีย์สารแขวนลอยในน้ำ ลดปริมาณขี้เลน

สิ่งปฏิกูล และกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำใส

 • สร้างจุลินทรีย์กลุ่มดีให้กับสิ่งแวดล้อม ทำลายจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นและเชื้อโรค
 • ปรับค่า pH ให้เป็นกลาง ดับกลิ่นเหม็นจากก๊าซและกำจัดก๊าซแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟต์(ก๊าซไข่เน่า) รักษาสีน้ำ บำบัดดินเลนใต้น้ำเสีย แก้ดินก้นบ่อเสีย ทำให้สัตว์น้ำสามารถอยู่อาศัยได้ สร้างแพลงตอน ช่วยให้สัตว์น้ำแข็งแรง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
 • เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ประหยัด และเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น โซดาไฟอย่างได้ผลชัดเจน

ประโยชน์

 • แก้ปัญหาน้ำเสีย น้ำเน่า ดับกลิ่นเหม็นที่ต้นเหตุง่ายๆ อย่างได้ผล กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำตามที่อยู่อาศัยจากบ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย สลายไขมันบ่อดักไขมัน แก้ไขมันอุดตันท่อน้ำทิ้ง,ดับกลิ่นไขมันในท่อระบายน้ำ,ห้องน้ำเหม็น
 • ใช้กับบ่อเลี้ยงปลา/กุ้ง คลอง ทะเล กำจัดกลิ่นและก๊าซไข่เน่า แอมโมเนีย เพิ่มออกซิเจนให้น้ำ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำอย่างได้ผลโดยชีวภาพ แก้อาการปลาลอยหัว ไม่มีออกซิเจน ปราศจากเคมี ใช้ได้ผล 100%
 • ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

สำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยและโรงงานต่าง ๆ

ประโยชน์

 • กำจัดอินทรีย์สารแขวงลอยในน้ำทำให้น้ำใสขึ้น ลดการใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจน ช่วยประหยัดไฟ กำจัดกลิ่นเหม็นจากของเสียสะสมในท่อระบายน้ำได้รวดเร็วเห็นผลตั้งแต่การใช้ครั้งแรก หากใส่เพียงพอกับปริมาณของเสีย
 • ย่อยสลาย-กำจัดกากไขมันอาหารอุดตันในท่อน้ำ ไม่ต้องตักไปทิ้งบ่อย หรือ ไม่ต้องตักทิ้งเลยอย่างต่อเนื่อง
 • แก้ไขปัญหาส้วมเต็มบ่อย ส้วมอืดเนื่องจากสิ่งปฏิกูล ไม่ย่อยสลาย ของเหลวระบายไม่ออก
 • ใช้ล้างพื้น ล้างคอกสัตว์ กำจัดคาบไขมัน สิ่งปฏิกูลที่ทำให้พื้นส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นกองขยะ กำจัดกลิ่น ช่วยย่อยสารอินทรีย์ทำให้ขยะยุบลง และกำจัดแมลงพาหะนำโรค

วิธีใช้

 • สำหรับโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารที่อยู่อาศัยต่างๆ ห้องน้ำ อ่างล้างมือ โถส้วม โถปัสสาวะ ท่อน้ำ เทใส่แล้วราดน้ำตามหรือผสมน้ำแล้วราดทิ้งไว้เพื่อกำจัดกลิ่นข้ามคืน หรือใส่ในบ่อเกรอะ ถังแซทส์ เดือนละ 1 ครั้ง หรือสามารถทำซ้ำได้บ่อยๆ จนกว่ากลิ่นจะหาย ทำให้ส้วมไม่เต็มเร็ว เพราะจุลินทรีย์จะช่วยย่อยกากตะกอนและลดกลิ่น ลดก๊าซแอมโมเนีย(ก๊าซไข่เน่า)ได้ดีมาก
 • บ่อบัดน้ำเสีย จากชุมชุน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมซักล้าง บ่อน้ำทั่วไป บึง คลองที่น้ำไม่เสียมาก NASSKLEAN-FATTY พร้อมใช้ 1 ลิตรต่อปริมาณน้ำประมาณ 1,000-5,000 ลิตร หรือ 2-10 ลูกบาศก์เมตร(1 ลูกบากศ์เมตร = กว้าง 1 ม.*ยาว 1เมตร*สูง 1 เมตร) เทน้ำจุลินทรีย์ใส่ในบ่อโดยตรงหรือผสมน้ำแล้วตักลาดบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น หรือมีไขมันตกค้าง ลาดทิ้งไว้ให้จุลินทรีย์ทำงาน หากเป็นบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำที่ลึกเกิน 1 เมตร หรือน้ำไหลสามารถใช้ร่วมกับอีเอ็มบอลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ย่อยสลายกระดาษหรือเศษวัชพืช กองขยะ เพื่อให้ยุบตัวลงได้เร็วขึ้น ลดกลิ่นและแมลงวันลง ฆ่าเชื่อโรค ใช้ NASSKLEAN-FATTY น้ำพร้อมใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 250-500 ลิตร ฉีดพ่นคอกสัตว์ กองขยะบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น ผสมน้ำล้างพื้น ล้างคอกสัตว์
 • หากน้ำเสียมาก ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นฉับพลัน สลายตะกอนที่ สลายไขมันที่อุดตันในท่อทำให้น้ำไหลผ่านได้ สามารถใช้จุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 500-2,500 ลิตร จะเห็นผลเร็วมาก กรณีที่มีของเสียมากอาจจำเป็นต้องใส่ซ้ำและบ่อยครั้ง เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับแหล่งน้ำ คูคลอง ทะเล รวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปลา ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำนิ่ง และน้ำไหล

ประโยชน์

 • ปรับค่า pH ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
 • สร้างแพลงก์ตอน สร้างสีน้ำ และสร้างห่วงโซ่อาหารที่ดีให้กับธรรมชาติ สัตว์น้ำมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์
 • จุลินทรีย์ช่วยกำจัดกลิ่นและก๊าซแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า)ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ขี้ปลา ช่วยให้น้ำใส
 • เพิ่มออกซิเจนในน้ำลดอาการ ปลา/กุ้ง ลอยหัว ปลาขาดออกซิเจน
 • จุลินทรีย์ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ และดีต่อระบบย่อย-ดูดซึมอาหาร ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย
 • ลดอัตราการตายเพราะสุขลักษณะบ่อดี
 • ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ที่เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 • เมื่อใช้ต่อเนื่องจะทำให้สัตว์ยิ่งแข็งแรงขึ้น โตไว

วิธีใช้

 • ฉีดพ่นที่ดินก้นบ่อขณะตากบ่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หน้าดินและในดิน
 • ใช้ NASSKLEAN-FATTY น้ำพร้อมใช้ 10-20 ลิตร/ไร่ ผสมน้ำตักสาดไปให้ทั่วบ่อขณะที่มีปลาในบ่อ

ขนาดบรรจุ     20 กิโลกรัม/ถัง 1,000 kg/ถัง

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

 • Hidden