ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO V1300DF Series

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม LUCKY PRO V1300DF Series  ปั๊มจุ่มน้ำใช้สูบถ่ายน้ำสกปรก ที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนมากเช่น ใบไม้ กิ่งไม้ใบพัดสามารถตัดสิ่งปลอมปนที่มีอยู่ในน้ำและ สามารถสูบน้ำผ่านไปได้มีลูกลอยอัตโนมัติในตัว สามารถควบคุมระดับน้ำที่สูบโดยไม่ให้ตัวปั๊มเสียหายใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

Facebook
Twitter
Email
Print

ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO V1300DF Series

ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) LUCKY PRO V1300DF Series ปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสีย สำหรับใช้สูบถ่ายน้ำสกปรกที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนมาก

LUCKY PRO V1300DF Series  SPECIFICATIONS

Model วัตต์ ท่อส่ง ลบม./ชม 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
220V 380V (W) (นิ้ว) ลิตร/นาที 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
มีลูกลอย ไม่มีลูกลอย
LUCKY PRO V1300DF LUCKY PRO V1300D 1300 2 ส่งสูง 12 10.6 10 8.3 6.5 4.4 2
LUCKY PRO V1800DF LUCKY PRO V1800D 1800 3 (เมตร) 10 9.5 8.8 8 7 5.9 4.8 3.5 2.2
LUCKY PRO V2200DF LUCKY PRO V2200D 2200 3 12 11.5 11 10.5 10 9.5 8.5 8 7 6 4.5

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden