ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump System

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump System คือ ปั๊มน้ำที่ประกอบชุดเซ็ตเพื่อ รักษาแรงดัน ให้คงที่ ช่วยลดปัญหาน้ำไม่แรง แรงดันตก แรงดันกระชาก เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ดีมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ดูแลรักษาง่าย บูสเตอร์ปั๊ม จึงสามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ำของอาคารได้อย่างดี และคุ้มค่าที่สุดในทุกๆ อาคาร โดยเฉพาะอาคารสูงหรือในอาคารที่มีหลายชั้น มักพบ ปัญหาแรงดันของน้ำ ที่ท่อน้ำสำหรับจ่ายน้ำให้กับอาคารไม่เพียงพอ จึงต้องมีการใช้ชุด Transfer Pump และ ชุด Booster Pump (ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน) ให้กับระบบปั๊มน้ำ

4.7647058823529 out of 5 based on 85 customer ratings
(85 customer reviews)
Facebook
Twitter
Email
Print

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump System

 ชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump System ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1. ตู้ควบคุม Control panel
2. สวิตซ์แรงดัน Pressure Switch
3. โครงฐานเหล็ก
4. วาล์วกันไหลย้อน Check Valve
5. ท่อร่วมด้านทางสูบ Suction Pipe
6. วาล์ว Gate Valve
7. ท่อร่วมด้านทางจ่าย Discharge Pipe
8. ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal pump
9. มาตรวัดแรงดัน ด้านสูบ (Suction Compound Gauge)
10. มาตรวัดแรงดัน ด้านจ่าย (Discharge Pressure Gauge)
11. ถังแรงดัน Pressure Tank
12. วาล์วแบบพิเศษ Special Check Valve

ประเภทของปั๊มน้ำที่เลือกใช้
ในชุดบูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump Set สามารถเลือกใช้ ปั๊มน้ำได้หลากหลายรุ่นมาประกอบเป็น ชุดปั๊มน้ำรักษาแรงดัน เช่น
– ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิด Vertical Multistage Centrifugal
– ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิด มอเตอร์ในตัว Monobloc Close Coupled
– ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิด End Suction Close Coupled

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden