ปั๊มหอยโข่ง EBARA AGA Series

ปั๊มหอยโข่ง EBARA AGA Series ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Self-Priming Pump (แรงดันสูง) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ปั๊มหอยโข่ง EBARA AGA Series

SPECIFICATIONS DATA

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA AGA 0.60 M 1″ x 1″ 5 – 45 16.5 – 37 0.6 2P 220V
EBARA AGA 0.75 M 1″ x 1″ 5 – 50 18 – 45 0.75 2P 220V
EBARA AGA 1.00 M 1″ x 1″ 5 – 60 23 – 47.5 1 2P 220V
EBARA AGA 1.50 M 1 1/2″ x 1″ 10 – 100 27 – 48 1.5 2P 220V
EBARA AGA 2.00 M 1 1/2″ x 1″ 10 – 100 30.5 – 59 2 2P 220V
EBARA AGA 0.60 T 1″ x 1″ 5 – 45 16.5 – 37 0.6 3P 380V
EBARA AGA 0.75 T 1″ x 1″ 5 – 50 18 – 45 0.75 3P 380V
EBARA AGA 1.00 T 1″ x 1″ 5 – 60 23 – 47.5 1 3P 380V
EBARA AGA 1.50 T 1 1/2″ x 1″ 10 – 100 27 – 48 1.5 3P 380V
EBARA AGA 2.00 T 1 1/2″ x 1″ 10 – 100 30.5 – 59 2 3P 380V
EBARA AGA 3.00 T 1 1/2″ x 1″ 10 – 100 42 – 68 3 3P 380V

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มหอยโข่ง EBARA AGA Series”

  • Hidden

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากย่งฮง ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ย่งฮง ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย